Nieuws

Primair hyperaldosteronisme

Confirmatietest voor primair hyperaldosteronisme

Publicatiedatum: 10 januari 2023 Deze folder geeft informatie over de confirmatiestest voor primair hyperaldosteronisme. Deze test is een vervolg op een eerdere test voor hyperaldosteronisme die bij u gedaan is. Uw behandelend arts heeft in de uitslag van deze test aanleiding gezien met name de urine nader te onderzoeken. Daarom is deze test

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

Is de PET-scan een volwaardige vervanger van de AV-sampling? – Hans Langenhuijsen

Publicatiedatum: 29 januari 2024 InleidingHet vaststellen van de bijnieraandoening primair hyperaldosteronisme is complex. Het betreft een aandoening, waar niet snel aan wordt gedacht, en daarom zijn patiënten en artsen vaak al een tijd samen op zoek naar de oorzaak van problemen die een patiënt ervaart. Hoge bloeddruk die niet of moeizaam te behandelen

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

PHA – een dure bijnieraandoening met ernstige complicaties – Jaap Deinum

Publicatiedatum: 29 januari 2024 InleidingJaap Deinum, internist en verbonden aan het Radboudumc, schreef in 2016 een blog voor de website van BijnierNET. De aanleiding was de volgende vraag: Wat is de belangrijkste bijnierziekte? Het antwoord op deze vraag  is ook in 2023 nog altijd: primair aldosteronisme (pha). Hoge bloeddruk“Het is een dure aandoening

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

Veroorzaker bijnierhypertensie gevonden

Publicatiedatum: 20 augustus 2013 Onderzoekers hebben een nieuw gen ontdekt dat bijnierhypertensie veroorzaakt.  Dit gen blijkt vooral voor te komen in kleine bijnieradenomen bij wat oudere mannen. Verwijdering van de bijnier leidt vaak tot genezing van de ziekte, zo meldt het UMC St Radboud. Een internationaal consortium met onderzoekers van het UMC St

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

Kwaliteit van Leven bij primair hyperaldosteronisme (PHA) na behandeling met medicijnen of na een operatie

Publicatiedatum: 27 juni 2023 Aanleiding Op het forum van de Bijniervereniging NVACP zijn een aantal patiënten met elkaar “in gesprek” over primair hyperaldosteronisme (PHA) (najaar 2022 en voorjaar 2023). Zij wisselen ervaringen uit over de periode na de operatie waarbij een bijnier is verwijderd of na de start met medicijngebruik met Spironolacton of

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

Subsidie voor onderzoek in bijnieren naar oorzaak hoge bloeddruk

Publicatiedatum: 10 augustus 2023 PET-scan als alternatief voor invasief en kostbaar onderzoek De oorzaak van een te hoge bloeddruk kan liggen in de bijnieren. Eén of beide bijnieren maken in dat geval teveel van het hormoon aldosteron aan. Onderzoekers van het Radboudumc starten dit najaar een studie naar de beste manier om deze

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

PHA vraagt om meer onderzoek

Publicatiedatum: 28 juni 2023 Leden van de Bijniervereniging NVACP zijn in de gelegenheid met elkaar te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. Zo ontstond een gesprek over prima hyperaldosteronisme (PHA) in het najaar van 2022 op het forumvan de vereniging. Deelnemers wisselden informatie uit over de periode na de verwijdering van de bijnier of na

Lees verder »
Bijniercarcinoom

Bijnieroperatie: patiënt omgedraaid, operatie verbeterd

Publicatiedatum: 12 juli 2016 Het UMCG introduceert een nieuwe techniek om tumoren uit de bijnier te verwijderen. Hierbij wordt de patiënt voor de bijnieroperatie in buikligging geopereerd in plaats van zoals gebruikelijk in rugligging. Deze nieuwe operatietechniek vergt niet alleen minder tijd, maar blijkt ook veel minder belastend voor de patiënt te zijn.

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

Join our upcoming webinar on Primary Aldosteronism

– WEBINAR – The forest, the trees, and the pitfalls in the evaluation and management of primary aldosteronism Monday, 25 April 202214:00 – 15:30 CET  Primary aldosteronism is a highly prevalent and severely under-diagnosed syndrome that contributes to cardiovascular and kidney disease and can be mitigated with targeted therapies. Join Dr. Anand Vaidya and

Lees verder »
Primair hyperaldosteronisme

De postoperatieve evaluatie en behandeling van patiënten met hypercortisolisme

Dr. Lewis Blevins’ discussie over de postoperatieve evaluatie en behandeling van patiënten met hypercortisolisme is technisch en gericht aan artsen, maar we moedigen iedereen aan om ernaar te luisteren. Muziek gecomponeerd en geproduceerd door MusicWorksFoundry(TM) (ASCAP). Alle rechten voorbehouden. Luister hieronder naar de Engelstalig lezing

Lees verder »