Zelfmanagement

Zelfmanagement is een vaak gebruikte term in de gezondheidszorg.

Er wordt mee bedoeld dat u zelf de regie neemt voor uw gezondheid en behandelingen.

Soms heeft u daarbij hulp nodig van naasten en dan wordt het co-management genoemd

Anneke, 44 Jaar
Anneke heeft de regie in handen. Ze zorgt er voor dat de medicatie die ze nodig heeft er op tijd is, al gaat het niet altijd even eenvoudig. Gelukkig heeft ze een goede balans kunnen vinden; het leven met een bijnierziekte beperkt haar niet zo heel erg meer. Voor de grap noemt ze zichzelf soms een ‘BEP’

Het is uw leven, het is uw gezondheid

Zoals u uw eigen financiën regelt of uw huishouden, zo gaat u ook aan de slag met uw gezondheid en uw behandelingen. Wat kan doet u zelf, en als u hulp nodig heeft om uw gezondheid te verbeteren dan zoekt u die hulp zo mogelijk samen met uw artsen en andere zorgverleners. Een bepaalde mate van zelfstandigheid is dus wel een vereiste.

Zelfmanagement in de zorg betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven met de aandoening(en) in eigen hand wil houden en mede sturing wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet. Het doel is een optimale kwaliteit van leven te bereiken en/of te behouden. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen van wat u wilt en wat kan met de beperkingen die u helaas heeft. Waarschijnlijk denkt u al mee met wat uw artsen doen en laten en bent u al een beetje “zelf managing”. Het is alleen nog niet vastgelegd in een kader of zorgplan.

BEP=

Bewust

Eigenwijze

Patiënt

Samen beslissen

‘Samen beslissen’ betekent dat u en uw artsen samen besluiten nemen. U hoeft niet af te wachten tot de arts zegt wat er gebeuren moet. U kent uw lichaam als geen ander. Samen beslissen is een onderdeel van goede kwaliteit van zorg.

Informatie over ‘Samen beslissen’ is beschikbaar voor patiënten en ook voor artsen.

Lees verder op de website van de Patiëntenfederatie.

Bereid u voor op uw volgende gesprek met uw arts.

Bijnier app

 

De bijnier app is een geschikt hulpmiddel voor co-management. U kunt uw medische gegevens vastleggen en aangeven dat u afhaneklijk bent van bepaalde medicatie.

zelfmanagement

U mag verwachten dat de arts in voor u begrijpelijke taal uitlegt wat de (on)mogelijkheden binnen zijn/ haar competentie, wat er van u verwacht wordt en wat hij/zij kan bieden om dat doel te bereiken. De arts treedt voor u op als coach om samen met u de gestelde doelen te bereiken en de manier waarop.

De zorgverlener is uw behandelaar én coach, u als de patiënt bent medebehandelaar maar wel de regisseur!!! Het is dus wel noodzakelijk dat de arts openstaat voor een patient die samen met de arts de behandeling wil optimaliseren om de beste kwaliteit van leven te vinden voor u in uw specifieke situatie.

Allereerst wat tijd en moeite, de wil om te inventariseren hoe u graag behandeld wilt worden èn wat u daarmee wilt bereiken. U onderkent de mogelijkheden van de behandeling maar ook de onmogelijkheden. U zult kennis moeten opdoen van uw ziekte(s) en die samen met uw ervaringskennis van uw aandoening inzetten om de kwaliteit van leven voor u te maximaliseren.

Uw behandelend artsen kunnen u uiteraard helpen. Deze kan optreden als coach. Maar ook leden van uw gezin of familie, of een vertrouwde vriend(in) (mantelzorger) kunnen u bijstaan om uw doelen en beperkingen onder woorden te brengen. In dat geval sprelen we van co-management.  Ook lotgenoten via het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP kunnen u mogelijk helpen.

Op het internet is veel informatie te vinden.

Natuurlijk zijn er boeken en brochures over zelfmanagement. Maar ook Bijniervereniging NVACP kan u op weg helpen. De Bijniervereniging NVACP heeft een Bijnier appmet daarin een dagboekfunctie. U kunt zo bijhouden wat er wel of niet goed gaat en daarmee de behandelend zorgverleners en uzelf meer inzicht geven in de gevolgen van uw ziekte.

Load More

Kwaliteit van leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait.

Juist nu er veel in de zorg verandert.

Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is.

De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen.

Een ontvangt een persoonlijk overzicht van de resultaten

Sluit Menu
×

Winkelmand

Corona-virus en bijnieraandoeningen

Nederland is in de ban van het corona-virus.

Leden van de Hypofyse Stichting, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET hebben op 19-03-2020 onderstaande mailing ontvangen. Deze brief is in overleg met de endocrinologen geschreven.

Mensen die afhankelijk zijn van cortisol medicatie (bijv. hydrocortison / cortisonacetaat / plenadren etc.) hebben stressinstructies gehad van hun behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Deze instructies over “hoe om te gaan met stress” zijn belangrijk en moet je in deze tijd van onrust goed toepassen! Zorg dat je weet wat de adviezen in het stressschema zeggen.
Je kunt dan zelf goed voor je lichaam en geest zorgen. Zelfmanagement wordt dit genoemd.

Deze drie organisaties bieden hulp aan via de websites: www.bijniervereniging-nvacp.nl, www.hypofyse.nl/ en www.bijniernet.nl en via de telefoonteams en de social media. Lees  de informatie nogmaals zorgvuldig door en handel zoals aangegeven. De telefoonnummers vindt u op de websites. Daarnaast vindt u ook belangrijke informatie op www.thuisarts.nl.

Er is een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en de antwoorden op die vragen, waarschijnlijk staat uw vraag er ook bij. Daarnaast staat er ook nog aanvullende informatie op de website. U vindt informatie op www.hypofyse.nl  , www.bijniervereniging-nvacp.nl of www.BijnierNET.nl .
Omdat de situatie iedere dag kan veranderen, kunnen de adviezen ook wijzigen. Raadpleeg daarom geregeld de diverse websites of de informatie die op u van toepassing is, is gewijzigd.

Lees voor uw juiste ontspanning ook deze pagina.

Patiënten die goed zijn ingesteld, zijn niet meer of minder kwetsbaar dan gezonde Nederlanders, Lees daarom ook de adviezen die vermeld staan op www.thuisarts.nl..

U hoeft dus niet in quarantaine, maar u moet net als andere mensen in Nederland wel opletten en directe contacten met anderen vermijden, geen handen geven, omhelzen enzovoorts nu even niet. Feestjes en koffiedrinken bij de buren doe dat nu niet. De winst is nu nog te halen, zorg dat je niet ziek wordt.

Let op bij klachten! Volg dan direct de stressinstructies op en ga niet bellen met uw huisarts of specialist en ga zeker niet zonder contact met uw arts naar het ziekenhuis. Door alleen te bellen als het echt niet anders kan, dan houden we de zorg zo goed mogelijk toegankelijk voor iedereen die zorg nodig heeft. Hoe spijtig ook, de bereikbaarheid van de ziekenhuizen is even niet altijd gegarandeerd.

De artsen zijn op dit moment hard aan het werk om alle zorgvragen die op hen afkomen te behandelen. Het verzoek is zo min mogelijk telefonisch contact te zoeken over de toepassing van de stressinstructies. Volg eerst alle bekende adviezen op, u kunt het immers zelf!

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse Hypofyse Stichting, Johan de Graaf
Bijniervereniging-NVACP, Bas van den Berg
BijnierNET, Johan G. Beun
Met dank aan de ondersteuning van Gerlof Valk en Michiel Kerstens (endocrinologen)

Coronavirus

COVID-19

Coronavirus

COVID-19