Zelfmanagement

Zelfmanagement is een vaak gebruikte term in de gezondheidszorg.

Er wordt mee bedoeld dat u zelf de regie neemt voor uw gezondheid en behandelingen.

Soms heeft u daarbij hulp nodig van naasten en dan wordt het co-management genoemd

Anneke, 44 Jaar

Anneke heeft de regie in handen. Ze zorgt er voor dat de medicatie die ze nodig heeft er op tijd is, al gaat het niet altijd even eenvoudig. Gelukkig heeft ze een goede balans kunnen vinden; het leven met een bijnierziekte beperkt haar niet zo heel erg meer. Voor de grap noemt ze zichzelf soms een ‘BEP’

Het is uw leven, het is uw gezondheid

Zoals u uw eigen financiën regelt of uw huishouden, zo gaat u ook aan de slag met uw gezondheid en uw behandelingen. Wat kan doet u zelf, en als u hulp nodig heeft om uw gezondheid te verbeteren dan zoekt u die hulp zo mogelijk samen met uw artsen en andere zorgverleners. Een bepaalde mate van zelfstandigheid is dus wel een vereiste.

Zelfmanagement in de zorg betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven met de aandoening(en) in eigen hand wil houden en mede sturing wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet. Het doel is een optimale kwaliteit van leven te bereiken en/of te behouden. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen van wat u wilt en wat kan met de beperkingen die u helaas heeft. Waarschijnlijk denkt u al mee met wat uw artsen doen en laten en bent u al een beetje “zelf managing”. Het is alleen nog niet vastgelegd in een kader of zorgplan.

BEP=

Bewust

Eigenwijze

Patiënt

Samen beslissen

‘Samen beslissen’ betekent dat u en uw artsen samen besluiten nemen. U hoeft niet af te wachten tot de arts zegt wat er gebeuren moet. U kent uw lichaam als geen ander. Samen beslissen is een onderdeel van goede kwaliteit van zorg.

Informatie over ‘Samen beslissen’ is beschikbaar voor patiënten en ook voor artsen.

Lees verder op de website van de Patiëntenfederatie.

Bereid u voor op uw volgende gesprek met uw arts.

zelfmanagement

U mag verwachten dat de arts in voor u begrijpelijke taal uitlegt wat de (on)mogelijkheden binnen zijn/ haar competentie, wat er van u verwacht wordt en wat hij/zij kan bieden om dat doel te bereiken. De arts treedt voor u op als coach om samen met u de gestelde doelen te bereiken en de manier waarop.

De zorgverlener is uw behandelaar én coach, u als de patiënt bent medebehandelaar maar wel de regisseur!!! Het is dus wel noodzakelijk dat de arts openstaat voor een patient die samen met de arts de behandeling wil optimaliseren om de beste kwaliteit van leven te vinden voor u in uw specifieke situatie.

Allereerst wat tijd en moeite, de wil om te inventariseren hoe u graag behandeld wilt worden èn wat u daarmee wilt bereiken. U onderkent de mogelijkheden van de behandeling maar ook de onmogelijkheden. U zult kennis moeten opdoen van uw ziekte(s) en die samen met uw ervaringskennis van uw aandoening inzetten om de kwaliteit van leven voor u te maximaliseren.

Uw behandelend artsen kunnen u uiteraard helpen. Deze kan optreden als coach. Maar ook leden van uw gezin of familie, of een vertrouwde vriend(in) (mantelzorger) kunnen u bijstaan om uw doelen en beperkingen onder woorden te brengen. In dat geval sprelen we van co-management.  Ook lotgenoten via het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP kunnen u mogelijk helpen.

Op het internet is veel informatie te vinden.

Natuurlijk zijn er boeken en brochures over zelfmanagement. Maar ook Bijniervereniging NVACP kan u op weg helpen. De Bijniervereniging NVACP heeft een Bijnier app met daarin een dagboekfunctie. U kunt zo bijhouden wat er wel of niet goed gaat en daarmee de behandelend zorgverleners en uzelf meer inzicht geven in de gevolgen van uw ziekte.