Nieuws

Feochromocytoom

Feochromocytoom lotgenotendag

Op 27 november 2021 houdt de Bijniervereniging NVACP en NVPG een lotgenotencontactdag voor leden met Feochromocytoom. Waar: Restaurant Hygge, Goeman Borgiuslaan 77, Utrecht. Tijd: Van 11.30 uur tot maximaal 17.00 uur Aanmelden: Voor 20 november per E-mail naar: suzan.vermeulen@nvacp.nl

Lees verder »
Algemeen

Wel of niet wachten op de dokter?

De patiënt moet direct zijn medisch dossier kunnen inzien. Enige tijd geleden ontstond op Twitter een felle discussie naar aanleiding van een tweet door medisch ethicus Gert van Dijk, zelf een patiënt. Hij ergerde zich eraan dat hij pas de uitslag van een onderzoek in zijn dossier kon bekijken nadat zijn arts deze

Lees verder »
Nieuws

Gezocht ervaringsverhaal Ramadan

Voor een van de komende BijnierMagazines zijn wij op zoek naar de ervaringen van bijnierpatiënten en het wel of niet volgen van de Ramadan. Waar moet je opletten als je wilt deelnemen aan de Ramadan, of doe je het juist bewust niet? Hoe wordt je door je artsen hierin begeleid en waar heb

Lees verder »
Nieuws

3e WAPO eSUMMIT op 8+9 oktober

De World Alliance of Pituitary Organizations (WAPO) nodigt u uit voor de komende 3e WAPO eSummit, welke zal worden gehouden op 8 + 9 oktober 2021, tussen 15.00-17.35 uur.  De voertaal is Engels en Spaans.  Verpleegkundigen kunnen een ‘Certificate of Participation’ incl. programma aanvragen, na het bijwonen van alle sessies op beide dagen,

Lees verder »
Algemeen

Zorgverzekering 2022: wat verandert er?

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden je op deze pagina op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekering van 2022. Voor je zorgverzekering verandert er komend jaar weer het nodige.

Lees verder »
Algemeen

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuroendocriene tumoren

Rijnstate en Erasmus MC verlengen hun succesvolle samenwerking op het gebied vanneuroendocriene tumoren. Door virtuele samenwerking ontvangen patiënten dezelfdekwaliteit van zorg, dichter bij huis. Het Erasmus MC is internationaal leidend in nieuwe ontwikkelingen op het gebied vanneuroendocriene tumoren. Door de samenwerking kunnen patiënten uit de regio metdeze zeldzame vorm van kanker voor het

Lees verder »
Algemeen

Belangrijker dan de diagnose is het kind zelf.

Uit onderzoek bleek dat de aard van de ziekte of aandoening niet bepalend of verklarend is voor de vermoeidheid In Nederland is meer dan een op de vijf kinderen met een chronische ziekte of aandoening ernstig moe. Merel Nap-van der Vlist van het UMC Utrecht onderzocht vermoeidheid en meedoen in de maatschappij bij

Lees verder »
X