Nieuws

Adrenogenitaal Syndroom

Leveringsproblemen cortisonacetaat

Als je cortisonacetaat gebruikt als substitutie voor cortisol zul je ongetwijfeld al gehoord hebben dat er ernstige leveringsproblemen zijn die niet snel op te lossen zijn. BijnierNET heeft navraag gedaan wanneer er weer kan worden geleverd en dat is nu nog onduidelijk. Dat is buitengewoon vervelend. Op de website is een dossier Cortisonacetaat

Lees verder »
Bijnierschorsinsufficientie

Patiëntenavond – aanmelden voor patiënten en naasten

Op dinsdag 25 januari 2022 is een patiëntenbijeenkomst georganiseerd voor mensen met een bijnieraandoening en hun naasten. Het is een avondprogramma dat vanaf de bank thuis te volgen is tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Het programma staat op BijnierNET Patiënten en/of naasten kunnen tot zondagavond 23 januari zich wel al aanmelden via

Lees verder »
Algemeen

Waarom krijg ik klachten direct na de coronaprik?

Durf te vragen Sommige mensen hebben flink last van hun coronavaccinatie. „Alleen maar een goed teken.” De coronaprik geeft even een korte, scherpe pijn. Maar in de dagen erna is er soms een ander soort ongemak. Spierpijn rond de prikplek, hoofdpijn, koorts en algehele malaise: maar liefst 60 procent van de geprikten krijgt

Lees verder »
Algemeen

Opvallend veel coronapatiënten onder de 30 opgenomen

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar in ziekenhuizen is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, signaleert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum, dat dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen. De besmettingscijfers onder

Lees verder »
Algemeen

Laat geen geld liggen!!

Handicap of chronisch ziek, laat geen geld liggen !! Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. De belastinginformatie is actueel voor het belastingjaar 2021. U kunt over dat jaar aangifte doen vanaf 1 maart 2022. Extra inkomen Uw inkomen extra ondersteunen. Laat geen geld liggen. De informatie over inkomensondersteuning is actueel

Lees verder »
Algemeen

Apothekers en patiënten positief over digitale communicatie rondom geneesmiddelgebruik

Zowel apothekers als patiënten zien de voordelen in van digitale communicatie via een mobiele app, zo blijkt uit een eerste verkenning van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen. Via zo’n app (bijvoorbeeld MedicijnWijs) kan de apotheker het geneesmiddelgebruik van een patiënt monitoren tussen diens bezoeken aan de balie door. Eerder ontwikkelde het Nivel

Lees verder »
Algemeen

VVD erkent toekomstige bezuinigingen in zorg

Het was inhoudelijk het meest kritische punt van de oppositie bij eerste debat over het nieuwe coalitieakkoord in december: waarom bezuinigt het kabinet toch op de gezondheidszorg? Wel 4,5 miljard, afgerond 5 miljard euro op de lange termijn. En waarvan in de komende regeerperiode 400 miljoen op de verpleeghuiszorg en een half miljard

Lees verder »
Algemeen

GGD over 1 jaar prikken: ‘Open samenleving komt in zicht’

Een jaar geleden, op 15 januari, begon in Limburg de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Volker Hackert is arts-infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg. Hij kijkt terug op een jaar prikken. De GGD Zuid Limburg zette in een jaar in totaal 980.277 prikken in de bovenarmen van mensen. Een megaklus van jewelste. Volgens Hackert

Lees verder »
Algemeen

‘Het regelmatig uitvragen van kwaliteit van leven is net zo belangrijk als een bloedonderzoek’

Vragenlijsten? Graag digitaal, kort en gevalideerd! Onder die titel gaven Annelies van der Wal, programmamanager bij farmaceutisch bedrijf Janssen en haar collega Ton Peters, Associate Director Real World Evidence (RWE) en Bart Stevens, co-founder van softwarebedrijf Q1.6, een presentatie tijdens het Mobile HealthcareProgrammamanager. Annelies van der Wal ging in haar inleiding in op

Lees verder »
X