Nieuws

Actualiteit

Meldpunt Ieder(in) vanaf 7 januari open

Heb je een vraag of probleem die te maken heeft met je beperking of chronische ziekte ? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen

Lees verder »
Actualiteit

Vergoedingsproblemen DHEA

Er blijkt in de praktijk nog onduidelijkheid te zijn over de vergoeding van het medicijn DHEA.Het bestuur van BijnierNET ontving deze week drie signalen dat mensen vergoedingsproblemen hebben ervaren. Voor de vergoeding van DHEA 25 mg i.v.m. substitutietherapie moet de zorgverzekeraar een machtiging verstrekken. Dit betekent dat de zorgverzekeraar van tevoren een goedkeuring moet verlenen. De

Lees verder »
Kwaliteit van zorg

Behandeling sneltraject bijnierchirurgie in het Radboud UMC

Het Radboud UMC is ook voor patiënten met de bijnierziekte Primair Hyperaldosteronisme het expertisecentrum voor onderzoek, diagnose en behandeling van deze ziekte. Het onderzoek en het vaststellen van de diagnose zijn vaak tijdrovende en kostbare projecten, waarbij het geduld en het uithoudingsvermogen van de patiënt danig op de proef wordt gesteld. Staat vast,

Lees verder »
Kwaliteit van zorg

Deelname enquête: Denk mee voor Endo-ERN

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, neemt de Bijniervereniging NVACP deel aan het Europese netwerk van artsen en patiënten: het ENDO-ERN netwerk. Hierin werken Europese artsen en patiënten samen om de zorg voor endocrinologische patiënten te verbeteren. Op dit moment wordt Europa-breed in kaart gebracht welke onderwerpen de voorkeur genieten om medisch wetenschappelijk onderzocht

Lees verder »
Nieuws

Deelname enquête: arbeid en een endocriene aandoening

De arbeidsdeelname van mensen met een endocriene aandoening lijkt na recente raadpleging van de achterban van de Bijniervereniging NVACP heel laag. Naar schatting heeft tussen de 45-60% van de mensen een betaalde baan en bijna 35-40% geeft aan ooit, eerder hun baan te zijn verloren door de ziekte. Dit is zorgwekkend. Bijniervereniging NVACP,

Lees verder »
Actualiteit

Als psycholoog in opleiding tot arts

In 2011 begon ik, als net afgestudeerd psycholoog, aan mijn promotieonderzoek naar de psychosociale lange termijneffecten van hypofyse-/bijnieraandoeningen. Ik was al sinds lange tijd geïnteresseerd in hoe bepaalde lichamelijke aandoeningen, direct of indirect, invloed kunnen hebben op het psychologisch functioneren. In de literatuur waren er aanwijzingen dat hypofyse-/bijnieraandoeningen naast lichamelijke klachten, ook gepaard

Lees verder »
Actualiteit

Tips voor overstap zorgverzekeraar

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar Verder wijzen we u ook op het overzicht dat Patiëntenfederatie Nederland heeft gemaakt van zorgverzekeraars die het lidmaatschap van een patipatiëntenorganisatie vergoeden. Bron: Iederin

Lees verder »
Actualiteit

6 december Afscheidssymposium Ad Hermus

Op vrijdag 6 december 2019 nam Ad Hermus afscheid als hoogleraar bij het Radboudumc te Nijmegen. Ter gelegenheid hiervan is een symposium georganiseerd met de titel ‘Zorg voor patiënten met zeldzame endocriene ziekten’ meegekregen. Ad Hermus zijn directe collega’ s en ook samenwerkingspartners werkzaam bij andere instellingen, presenteerden de resultaten die zij gezamenlijk

Lees verder »
Actualiteit

Patiënten vinden besluit nemen met arts vaak moeilijk

Samen beslissen in de spreekkamer is voor veel Nederlanders lastig, met name voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (een derde van de Nederlanders). Deze groep heeft vaak moeite met het deelnemen aan het proces van samen beslissen met hun zorgverlener. Hierbij bespreken arts en patiënt gezamenlijk welke behandeling het best bij de patiënt past.

Lees verder »
Actualiteit

Nieuwe onderzoeken naar bijnierkanker in Nederland

In Nederland krijgen slechts 20 mensen per jaar de diagnose bijnierschorscarcinoom en ongeveer 5 de diagnose kwaadaardig feochromocytoom. Dit zorgt ervoor dat onderzoek naar deze ziekten langzamer gaan dan onderzoeken naar andere kankersoorten. Er zijn nog veel vragen over bijnierkanker niet beantwoord. Op dit moment lopen er over de hele wereld onderzoeken om

Lees verder »