Advies nodig of behoefte aan een luisterend oor?

Heeft u vragen?

Mail ze naar ons: info@nvacp.nl

Ons telefoonnummer: 0800-6822765

Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken op de voicemail. U wordt teruggebeld.(Telefoonnummer is alleen te bereiken vanuit Nederland) 

Het nationaal zorgnummer : 0900-2356780

Voor algemene vragen over zorg, ondersteuning en participatie.

Bijniervereniging NVACP

De Bijniervereniging NVACP is opgericht om de belangen van mensen met een zeldzame bijnieraandoening te bundelen en daardoor een stem te geven in de gezondheidszorg. De vereniging helpt mensen met elkaar in contact te brengen en verstrekt informatie om het leven met een bijnieraandoening te vergemakkelijken daar waar het kan. Ook de naasten kunnen advies of informatie krijgen bij de Bijniervereniging NVACP.

Laatste nieuws

Uw giften of donaties zijn voor de vereniging belangrijk

Met uw giften of donaties kunnen wij extra ondersteuning bieden aan bijnierpatiënten en hun naasten. U kunt ons op vele manieren ondersteunen.

Doneren

Doneer snel en makkelijk via Ideal. Elke bijdrage, groot of klein, is voor ons waardevol. Men kan eenmalig of periodiek doneren. Een periodieke gift geeft ook nog eens belastingvoordelen.

Nalaten

Neem de Bijniervereniging op in uw testament.

Bedrijfs- of verenigingsactie

Wil je als vereniging of bedrijf een activiteit organiseren, waarvan de opbrengsten voor de Bijniervereniging NVACP zijn? Dan ondersteunen we je in woord en daad. Neem vrijblijvend contact op.

Giften en donaties

De Bijniervereniging NVACP heeft de ANBi status. Uw giften komen in aanmerking als aftrekpost in uw belastingaangifte. Onze jaarverslagen zijn openbaar. 

ANBI belastingvoordeel

Meld u aan als vrijwilliger

Wilt u ons ondersteunen in woord én daad?

Meld u dan aan als vrijwilliger van de Bijniervereniging NVACP

De Bijniervereniging NVACP kan alleen haar activiteiten uitvoeren door de steun van vrijwilligers, wij zijn ambiteus! Maar dit kan niet als wij onvoldoende vrijwilligers hebben. Steun ons dus in woord en daad en help uw bestuur van de Bijniervereniging NVACP. Ook mantelzorgers kunnen vrijwilligers worden, want alle steun helpt!

De voorwaarden én voordelen:

  • U helpt de bijnierpatiënten
  • U investeert in de Bijniervereniging enkele uren per week
  • U heeft toegang tot de cloud van office 365 en het online office pakket
  • Indien nodig ontvangt u een offline office 365 pakket
  • U heeft één verplichte vrijwilligersdag
  • U gaat akkoord met het vrijwilligers- en privacy reglement.

BijnierNET is opgericht door het bestuur van de Bijnierverenging NVACP, het bestuur van het Bijnierfonds en endocrinologie-vertegenwoordigers van de Universitair Medisch Centra en de STZ-ziekenhuizen.

BijnierNET is een samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten. In gezamenljkheid werken wij naar betere zorg voor mensen met een zeldzame bijnieraandoening. De Bijniervereniging NVACP ondersteunt BijnierNET jaarlijks met financiële middelen.