Vrijwilligers maken de vereniging

Door het werk gedaan door de vrijwilligers realiseert de Bijniervereniging NVACP doelen, kan deze mensen helpen en werkt zo mee aan betere zorg. Velen plukken daar de vruchten van. De ene vrijwilliger heeft meer tijd dan de ander. Als iedereen een beetje bijdraagt, boeken we samen vooruitgang. Bijvoorbeeld om betaalbare medicijnen op de markt te houden. Door de vrijwilligers van het telefoonteam worden (nieuwe) patiënten te woord gestaan om ervaringen uit te wisselen, hen gerust te stellen of op weg te helpen. Het is mensenwerk.

Mensen maken samen de Bijniervereniging NVACP.

Bestuur bijniervereniging

Medisch Adviescollege

Het Medisch Adviescollege bestaat uit een aantal ervaren endocrinologen en een apotheker. Zij hebben een belangrijke rol en geven gevraagd en ongevraagd advies over medische zaken en publicaties van de vereniging. Bestuur en leden van de vereniging zijn zeer verheugd dat deze artsen niet alleen het voor ons noodzakelijke advies geven, maar dat doen op een inspirerende wijze die duidelijk aangeeft dat zij betrokken zijn bij het wel en wee van de vereniging én van de patiënt.

Medische Adviseurs 

 • Prof. dr. A.M. Pereira Arias, Internist/Endocrinoloog, LUMC Leiden
 • Dr. H.L. Claahsen – v.d. Grinten, Kinderarts – Endocrinoloog, RadboudUMC Nijmegen
 • Dr. H.J.L.M. Timmers Internist/Endocrinoloog Radboud UMC Nijmegen
 • Dr. R.A. Feelders, Internist/Endocrinoloog, Erasmus MC Rotterdam
 • Dr. J. Deinum, Internist/Endocrinoloog Radboud UMC Nijmegen
 • Dr. J. Rutten, Internist/Endocrinoloog Radboud UMC Nijmegen

 Farmaceutisch adviseur

 • Drs. J.J. Out, Apotheker Biddinghuizen 

Lotgenoten contact

Contactpersonen Bijnierschorsinsufficiëntie

 • Berd Wallegie
 • Foekje Postma
 • Mien Hendrickx
 • Collin Maessen (addinson en X-ALD Patiënten)

Contact personen Syndroom van Cushing

 • Jollie Suurmond
 • Carola Wallet

Contactpersonen AGS volwassenenen

 • Diana van Dongen
 • Wim Niessing

Contactpersoon Conn/PHA

 • Margot Ekhart

Feochromocytoom

 • Wim Brouwer

Mantelzorger

 • Wim Brouwer

Contactpersonen AGS - Kinderen

 • Eva Keblusek
 • Wilma van Riel
 • Bas van den Berg

Vrijwiligers-Coördinator

 • Marijke Simon