Bijniervereniging NVACP

Door Patiënten, van Patiënten

Hulp vragen

Mail ons: info@nvacp.nl

Telefoon team: 08006822765
(Gratis in Nederland)

Nationaal zorgnummer: 0900-2356780

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk.
wij zoeken altijd vrijwilligers

Lidmaatschap

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Bijnierziektes

Adrenogenitaal Syndroom – volwassenen & Kind

Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren afwijking.

Primair hyperaldosteronisme

Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt.

Bijnierschorsinsuffiëntie

Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd.

Feochromocytoom

Een feochromocytoom is een gezwel van het bijniermerg dat teveel stresshormonen (adrenaline, noradrenaline) maakt.

Bijnierschorscarcinoom

en bijnierschorscarcinoom is een kwaadaardig gezwel van de bijnieren.

Syndroom van Cushing

Het syndroom van Cushing is een verzameling van klachten en verschijnselen

Laatste nieuws

Dreigende bijniercrisis

Bij een dreigende bijniercrisis is het belangrijk direct de instructies te volgen zoals de behandelend arts of verpleegkundig specialist ze heeft uitgelegd

Uw giften of donaties zijn voor de vereniging belangrijk

Met uw giften of donaties kunnen wij extra ondersteuning bieden aan bijnierpatiënten en hun naasten. U kunt ons op vele manieren ondersteunen.

Doneren

Doneer snel en makkelijk via Ideal. Elke bijdrage, groot of klein, is voor ons waardevol. Men kan eenmalig of periodiek doneren. Een periodieke gift geeft ook nog eens belastingvoordelen.

Nalaten

Neem de Bijniervereniging op in uw testament.

Bedrijfs- of verenigingsactie

Wil je als vereniging of bedrijf een activiteit organiseren, waarvan de opbrengsten voor de Bijniervereniging NVACP zijn? Dan ondersteunen we je in woord en daad. Neem vrijblijvend contact op.

ANBI belastingvoordeel

Giften donaties

De Bijniervereniging NVACP heeft de ANBi status. Uw giften komen in aanmerking als aftrekpost in uw belastingaangifte. Onze jaarverslagen zijn openbaar. 

Meld u aan als vrijwilliger

De Bijniervereniging NVACP kan alleen haar activiteiten uitvoeren door de steun van vrijwilligers, wij zijn ambiteus! Maar dit kan niet als wij onvoldoende vrijwilligers hebben. Steun ons dus in woord en daad en help uw bestuur van de Bijniervereniging NVACP. Ook mantelzorgers kunnen vrijwilligers worden, want alle steun helpt!

De voorwaarden én voordelen:

  • U helpt de bijnierpatiënten en leert zo ook meer over uw eigen aandoening
  • Er zijn een of meerdere vrijwilligersdagen per jaar om u bij te scholen en in het zonnetje te zetten.
  • U krijgt toegang tot de cloud van office 365 en het online office pakket. Indien nodig ontvangt u een offline office 365 pakket van de Bijniervereniging NVACP
  • U heeft de tijd om enkele uren per week of per maand zich in te zetten voor de Bijniervereniging NVACP
  • U gaat akkoord met het vrijwilligers- en privacy reglement.

BijnierNET is opgericht door het bestuur van de Bijnierverenging NVACP, het bestuur van het Bijnierfonds en endocrinologie-vertegenwoordigers van de Universitair Medisch Centra en de STZ-ziekenhuizen.

BijnierNET is een samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten. In gezamenljkheid werken wij naar betere zorg voor mensen met een zeldzame bijnieraandoening. De Bijniervereniging NVACP ondersteunt BijnierNET jaarlijks met financiële middelen.