Lidmaatschap

Wijziging gegevens

Doneren

Vrijwilliger

Samen sterker

Bijnieraandoeningen zijn zeldzame aandoeningen. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 6.000 mensen die met een bijnieraandoening zijn geconfronteerd. Om verbeteringen in de gezondheidszorg voor deze mensen te kunnen realiseren is het belangrijk de hand ineen te slaan. Samen zijn we sterker.

Waarom lid worden?

 • Up-to-date informatie over bijnieraandoeningen
 • Praktische adviezen en telefonische hulp
 • Bijnier – magazine
 • Ledenbijeenkomsten
 • Contacten met lotgenoten
 • Meewerken aan betere zorg voor mensen met een bijnieraandoening

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Bijniervereniging NVACP loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het bedrag is € 35/jaar of een gedeelte daarvan. U kunt zich ieder moment van het jaar inschrijven en lid worden.

Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie € 35,00 bij automatische incasso. Als u een rekening wenst te ontvangen, dan komt er € 2,50 aan administratiekosten bij.

De incasso vindt plaats tussen eind januari en eind februari. Ongeveer 3 weken na de incasso worden de lidmaatschapsverklaringen verzonden waarmee u de kosten voor de vereniging kunt declareren bij uw zorgverzekering.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) heeft samen met de CG-raad, het landelijk Platform GGZ (LPGGZ) en het platform verstandelijk gehandicapten (platform VG) een overzicht van de vergoeding van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging door de verschillende zorgverzekeraars. Onze vereniging is aangesloten bij PFN. Soms is dit voor een zorgverzekeraar een voorwaarde om het lidmaatschap te vergoeden.

Klik hier om het overzicht van vergoedingen van zorgverzekeraars te bekijken.

Belastingaftrek voor ziektekosten

Er zijn zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting

Klik op het logo van de belastingdienst om meer informatie over aftrekposten betreffende uw ziektekosten.

Voor mensen met weinig inkomen geldt een gereduceerd tarief. Stuur een email naar ledenadmin@nvacp.nl met uw gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) naar ledenadmin@nvacp.nl en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Post

U ontvangt bij het lidmaatschap:

 • Bijnier magazine, per post en online
 • Nieuwsbrief via de mail met uitgebreide informatie over projecten en andere ontwikkelingen binnen de Bijniervereniging NVACP.
 • Nieuwsflits, een kort bericht met het doel u ergens op te attenderen.
 • Jaarnota of lidmaatschapsverklaring, per mail.

Wijziging van adresgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat de Bijniervereniging NVACP over uw correcte adres en e-mailgegevens beschikt. Wijzigen van uw bankgegevens kunt u hier ook doorgeven.

Geen lidmaatschap, liever doneren?

Door de Bijniervereniging NVACP te steunen met een lidmaatschap of donatie kan de Bijniervereniging NVACP zich beter in te zetten om de belangen van de  patiënten met een bijnieraandoening te behartigen. De aandacht voor deze ziektes wil nogal eens verslappen omdat het om een zeldzame aandoeningengaat. Met meer financiële armslag kan de vereniging vrijwilligers afvaardigen naar belangrijke vergaderingen die gaan over de zorg, de medicijnen en verzekeringen. Een donateurschap of een schenking zijn heel welkom. U kunt bij een schenking aangeven waar u het geld voor wilt inzetten. De Bijniervereniging heeft een ANBI nummer, giften aan de vereniging kunt u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Ja, ik doneer

Zorg voor een stem in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening!

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap van de Bijniervereniging NVACP • Zelfmanagement
 • Wat mag ik van de arts verwachten?

  U mag verwachten dat de arts in voor u begrijpelijke taal uitlegt wat de (on)mogelijkheden binnen zijn/ haar competentie, wat er van u verwacht wordt en wat hij/zij kan bieden om dat doel te bereiken. De arts treedt voor u op als coach om samen met u de gestelde doelen te bereiken en de manier waarop.

 • Moet de specialist meewerken?

  De zorgverlener is uw behandelaar én coach, u als de patiënt bent medebehandelaar maar wel de regisseur!!! Het is dus wel noodzakelijk dat de arts openstaat voor een patient die samen met de arts de behandeling wil optimaliseren om de beste kwaliteit van leven te vinden voor u in uw specifieke situatie.

 • Wat heb ik nodig om te beginnen?

  Allereerst wat tijd en moeite, de wil om te inventariseren hoe u graag behandeld wilt worden èn wat u daarmee wilt bereiken. U onderkent de mogelijkheden van de behandeling maar ook de onmogelijkheden. U zult kennis moeten opdoen van uw ziekte(s) en die samen met uw ervaringskennis van uw aandoening inzetten om de kwaliteit van leven voor u te maximaliseren.

 • Waar kan ik ondersteuning krijgen?

  Uw behandelend artsen kunnen u uiteraard helpen. Deze kan optreden als coach. Maar ook leden van uw gezin of familie, of een vertrouwde vriend(in) (mantelzorger) kunnen u bijstaan om uw doelen en beperkingen onder woorden te brengen. In dat geval sprelen we van co-management.  Ook lotgenoten via het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP kunnen u mogelijk helpen.

  Op het internet is veel informatie te vinden.

  Er zijn filmpjes beschikbaar die u kunnen inspireren. 

 • Zijn er hulpmiddelen?

  Natuurlijk zijn er boeken en brochures over zelfmanagement. Maar ook Bijniervereniging NVACP kan u op weg helpen. De Bijniervereniging NVACP heeft een Bijnier app met daarin een dagboekfunctie. U kunt zo bijhouden wat er wel of niet goed gaat en daarmee de behandelend zorgverleners en uzelf meer inzicht geven in de gevolgen van uw ziekte.

Daar worden we samen beter van.

Het proces van even “kreunen” naar elkaar steunen. Iedere ‘verse’ patiënt gaat door dit proces. Het is een veel gestelde vraag: “Waarom zou ik me aansluiten bij een stel zieke mensen? Ik red mezelf wel.”

Laurens Mijnders blogt over de meerwaarde. Raak overtuigt.

Ervaringsdeskundigheid en belangbehartiging vergen veel tijd en inzet. Van een lidmaatschap worden we samen “beter”.

X