Samen sterker

Bijnieraandoeningen zijn zeldzame aandoeningen. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 6.000 á 7000 mensen met een bijnieraandoening. Om verbeteringen in de gezondheidszorg voor deze mensen te kunnen realiseren is het belangrijk de handen ineen te slaan. Samen zijn we sterker.

Waarom lid worden?

 • Up-to-date informatie over bijnieraandoeningen
 • Praktische adviezen en telefonische hulp
 • Bijnier – magazine
 • Ledenbijeenkomsten
 • Contacten met lotgenoten
 • Meewerken aan betere zorg voor mensen met een bijnieraandoening

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Bijniervereniging NVACP loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt zich ieder moment van het jaar inschrijven en lid worden.  Als een lid in de loop van het jaar opzegt, dan blijft hij/zij lid tot 31-12 van het betreffende jaar en moet wel zijn/haar volledige contributie over dat jaar betalen. Hij/zij profiteert / heeft geprofiteerd van het lidmaatschap want hij/zij kreeg ook 4 x het Bijnier Magazine en kon tegen ledenkorting spullen bestellen uit de webwinkel. Voor opzeggingen voor het nieuwe jaar moet men uiterlijk 1-12 van het lopende jaar opzeggen!

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de contributie € 37,50 bij automatische incasso. Als u een rekening wenst te ontvangen, dan komt er € 2,50 aan administratiekosten bij.

De incasso vindt plaats tussen eind januari en eind februari. Ongeveer 3 weken na de incasso worden de lidmaatschapsverklaringen verzonden waarmee u de kosten voor de vereniging kunt declareren bij uw zorgverzekering.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) heeft samen met Ieder(in), het landelijk Platform GGZ (LPGGZ) en het platform verstandelijk gehandicapten (platform VG) een overzicht van de vergoeding van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging door de verschillende zorgverzekeraars. Onze vereniging is aangesloten bij PFN via Ieder(in). Soms is dit voor een zorgverzekeraar een voorwaarde om het lidmaatschap te vergoeden.

Klik hier om het overzicht van vergoedingen van zorgverzekeraars te bekijken.

Belastingaftrek voor ziektekosten

Er zijn zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting

Ga naar de website van de belastingdienst daar vindt u meer informatie over aftrekposten betreffende uw ziektekosten.

Voor mensen met weinig inkomen geldt een gereduceerd tarief. Stuur een email naar penningmeester@nvacp.nl met uw gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) naar en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Geen lidmaatschap, liever doneren?

Door de Bijniervereniging NVACP te steunen met een lidmaatschap of donatie kan de Bijniervereniging NVACP zich beter inzetten om de belangen van de patiënten met een bijnieraandoening te behartigen. De aandacht voor deze ziektes wil nogal eens verslappen omdat het om een zeldzame aandoeningen gaat. Met meer financiële armslag kan de vereniging vrijwilligers afvaardigen naar belangrijke vergaderingen die gaan over de zorg, de medicijnen en verzekeringen. Een donateurschap of een schenking zijn heel welkom. U kunt bij een schenking aangeven waar u het geld voor wilt inzetten. De Bijniervereniging heeft een ANBI nummer, giften aan de vereniging kunt u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Ja, ik doneer

Zorg voor een stem in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening!

Post

U ontvangt bij het lidmaatschap:

 • Bijnier magazine, per post en online
 • Nieuwsbrief via de mail met uitgebreide informatie over projecten en andere ontwikkelingen binnen de Bijniervereniging NVACP.
 • Nieuwsflits via de mail, een kort bericht met het doel u ergens op te attenderen.
 • Jaarnota of lidmaatschapsverklaring, per e-mail.

Wijziging van gegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat de Bijniervereniging NVACP over uw correcte gegevens beschikt. U kunt het volgende wijzigen: adres, bankgegevens, E-mailadres, telefoonnummer, beindiging lidmaatschap en persoonsgegevens.

Zelfmanagement

U mag verwachten dat de arts in voor u begrijpelijke taal uitlegt wat de (on)mogelijkheden binnen zijn/ haar competentie, wat er van u verwacht wordt en wat hij/zij kan bieden om dat doel te bereiken. De arts treedt voor u op als coach om samen met u de gestelde doelen te bereiken en de manier waarop.

De zorgverlener is uw behandelaar én coach, u als de patiënt bent medebehandelaar maar wel de regisseur!!! Het is dus wel noodzakelijk dat de arts openstaat voor een patient die samen met de arts de behandeling wil optimaliseren om de beste kwaliteit van leven te vinden voor u in uw specifieke situatie.

Allereerst wat tijd en moeite, de wil om te inventariseren hoe u graag behandeld wilt worden èn wat u daarmee wilt bereiken. U onderkent de mogelijkheden van de behandeling maar ook de onmogelijkheden. U zult kennis moeten opdoen van uw ziekte(s) en die samen met uw ervaringskennis van uw aandoening inzetten om de kwaliteit van leven voor u te maximaliseren.

Uw behandelend artsen kunnen u uiteraard helpen. Deze kan optreden als coach. Maar ook leden van uw gezin of familie, of een vertrouwde vriend(in) (mantelzorger) kunnen u bijstaan om uw doelen en beperkingen onder woorden te brengen. In dat geval sprelen we van co-management.  Ook lotgenoten via het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP kunnen u mogelijk helpen.

Op het internet is veel informatie te vinden.

Natuurlijk zijn er boeken en brochures over zelfmanagement. Maar ook Bijniervereniging NVACP kan u op weg helpen. De Bijniervereniging NVACP heeft een Bijnier appmet daarin een dagboekfunctie. U kunt zo bijhouden wat er wel of niet goed gaat en daarmee de behandelend zorgverleners en uzelf meer inzicht geven in de gevolgen van uw ziekte.

Load More

Daar worden we samen beter van.

Het proces van even “kreunen” naar elkaar steunen. Iedere ‘verse’ patiënt gaat door dit proces. Het is een veel gestelde vraag: “Waarom zou ik me aansluiten bij een stel zieke mensen? Ik red mezelf wel.”

Laurens Mijnders blogt over de meerwaarde. Raak overtuigt.

Ervaringsdeskundigheid en belangbehartiging vergen veel tijd en inzet. Van een lidmaatschap worden we samen “beter”.

Word lid van de Bijniervereniging NVACP .

 

U ontvangt een gratis welkomstpakket met artikelen uit deze webwinkel.

Dit zijn de voorwaarden voor het lidmaatschap, u bent:

 • Een natuurlijke persoon, die gediagnosticeerd is, met een afwijkende bijnierfunctie, ongeacht de oorzaak. Kinderen met een bijnieraandoeningen kunnen ook lid worden, de ouders zijn hun wettige vertegenwoordigers tot hun 18e jaar, daarna kunnen zij er voor kiezen zelfstandig lid te blijven.
 • Naar het oordeel van het bestuur komt u in aanmerking komen voor het lidmaatschap.

Als uw inschrijving voor uw lidmaatschap is verwerkt, ontvangt u een welkomstpakket en de laatste BIJNIER. U ontvangt 1 gratis noodtasje. Tevens ontvangt u van de ledenadministratie een welkomst e-mail met uw lidnummer waarmee u toegang krijgt tot het besloten forum.

Voor nieuwe leden wordt ook elk jaar een nieuwe ledenbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met andere nieuwe leden en met de bestuursleden Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie over de Bijniervereniging NVACP, wordt er uitleg gegeven over de verschillende bijnieraandoeningen en is er gelegenheid om veel vragen te stellen.

Om lid te worden moet u het inschrijfformulier zo goed mogelijk invullen, heeft u hier vragen over dan kunt u altijd contact opnemen met de ledenadministratie ledenadmin@nvacp.nl

Kosten lidmaatschap bij automatische incasso:
1.    
Wordt men lid in het 1e kwartaal dan betaalt men voor het lopende jaar € 37,50
2.    
Wordt men lid in het 2e kwartaal dan betaalt men voor het lopende jaar € 28,12
3.    
Wordt men lid in het 3e kwartaal dan betaalt men voor het lopende jaar € 18,75
4.    
Wordt men lid in het 4e kwartaal dan betaalt men voor het lopende jaar €   9,37

De automatische incasso geschiedt aan het eind van het kalenderkwartaal waarin men lid is geworden. Daarna wordt jaarlijks eind januari de contributie voor het lopende jaar geïncasseerd.

Ontvangt u liever een nota dan brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening. Wij stellen het op prijs indien u per incasso betaalt, dat scheelt onze ledenadministratie veel werk.