Bijniervereniging NVACP

De Bijniervereniging NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te behartigen.

Lid van de Bijniervereniging kunnen zijn:

 • Natuurlijke personen, die gediagnosticeerd zijn met een afwijkende bijnierfunctie, ongeacht de oorzaak, alsook zij met een goed- of kwaadaardige vergroting van de bijnier.
 • Zij die naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen voor het lidmaatschap.

Voor wie

De Bijniervereniging NVACP is er voor mensen met:

 • Bijnierschorsinsufficiëntie
 • Syndroom van Cushing
 • Feochromocytoom
 • Primair hyperaldosteronisme
 • Adrenogenitaal Syndroom
 • Bijnierschorscarcinoom

Ook naasten, zoals partners, kinderen, ouders of vrienden van mensen met een bijnieraandoening kunnen informatie en advies verkrijgen.

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gepland waarvoor de leden worden uitgenodigd per mail.

In de agenda staat de datum genoteerd en vindt u informatie voor aanmelding. Deelname aan de ledenvergadering wordt erg op prijs gesteld

Jaarverslagen en verslagen van activiteiten

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld waarin de activiteiten van het voorgaande jaar worden beschreven. Het jaarverslag is voorzien van een financiële verantwoording.

De jaarverslagen zijn te terug te vinden op jaarverslagen Bijniervereniging NVACP.

Hier vindt u ook de verslagen van congressen, themabijeenkomsten, vrijwilligersdagen en andere activiteiten georganiseerd door de Bijniervereniging-NVACP.

Geschiedenis

Een oproep in de Margriet in 1987 was de aanleiding tot de oprichting van de toenmalige NVAP. Sinds 1992 werden naast de Addisonpatiënten ook de belangen behartigd van de mensen met het syndroom van Cushing. De vereniging heet daarom vanaf 1995 Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten (NVACP). Sinds 1999 is de actieve belangenbehartiging nog verder uitgebreid voor (ouders van) patiënten met het AdrenoGenitaal Syndroom. Daarnaast worden ook patiënten gesteund die te maken krijgen met andere bijnieraandoeningen, zoals het syndroom van Conn en Feochromocytoom. Dit is de reden geweest dat de vereniging in 2011 haar naam veranderd heeft in Bijniervereniging NVACP, om aan te geven dat zij toegankelijk is voor alle patiënten met bijnieraandoeningen.

Vacatures

Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP zoekt mensen die kunnen helpen bij het vervullen van uiteenlopende taken. Waar ben je goed in, wat vind je leuk? Kom op en doe mee.

Bestuur

 • Bas van den Berg, voorzitter
 • Karin van den Heuvel, 2e penningmeester
 • Hay Janssen, internet en ICT
 • Marijke Simon, penningmeester
Vereniging

Dit is een patiëntenvereniging voor mensen die gediagnosticeerd zijn, met een afwijkende bijnierfunctie, ongeacht de oorzaak, alsook zij met een goed- of kwaadaardige vergroting van de bijnier.
Wij staan als vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel.

De letters staan voor Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten. Van oorsprong heette de verening NVAP, dus alleen voor Addisonpatiënten. Later is ook Cushing erbij gekomen en werd de afkorting NVACP. Sinds enkele jaren behartigen we ook de belangen voor de aandoeningen AGS en Conn. Sinds 2010 richten we ons op alle bijnieraandoeningen.

Deze kunt u vinden op de website in het het menu onder “bijnieraandoeningen” in het menu. U vindt er informatie gebaseerd op de gevalideerde informatie van BijnierNET, voorlichtingsmaterialen over de aandoening en een overzicht van veelgestelde vragen.

Wij zijn als Bijniervereniging NVACP geheel onafhankelijk. We hebben geen samenwerking met farmaceuten en/of commerciële sponsors. We zijn een vereniging met ideële doelstellingen. Giften en/of lidmaatschapsgeld is fiscaal aftrekbaar. Onze financiële middelen ontvangen wij van contributies en overheidssubsidies. We zijn onafhankelijk, maar werken wel samen met koepelorganisaties en diverse medisch specialisten om onze doelstellingen te realiseren.

De missie van de Bijniervereniging NVACP is werken aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met bijnieraandoeningen.

Wij verstrekken betrouwbare en praktische informatie over bijnieraandoeningen in samenwerking met BijnierNET. Informatie wordt gedeeld via:

 • de website,
 • documentatie,
 • de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) met lezingen en workshops van medici,
 • digitale forums,
 • lotgenotencontact op regionaal niveau in het hele land.

De Bijniervereniging NVACP laat onderzoek doen en behartigd de belangen (in grotere verbanden) voor onze leden. Dit reikt tot over de grenzen van de vereniging, waardoor ook niet-leden voordeel hebben van de Bijniervereniging NVACP.

U wordt volledig geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening, de beschikbaarheid van medicatie op de Nederlandse markt en u heeft de mogelijkheid ervaringskundigen te spreken voor een persoonlijk gesprek en tips.

Lid van de Bijniervereniging NVACP kunnen worden:

 • Natuurlijke personen, die gediagnosticeerd zijn, met een afwijkende bijnierfunctie, ongeacht de oorzaak, alsook zij met een goed- of kwaadaardige vergroting van de bijnier.
 • Zij die naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen voor het lidmaatschap

Kunt u geen lid worden? Neem dan contact op met het bestuur.

U kunt altijd doneren aan de Bijniervereniging of vrijwilliger worden!

Load More

Sluit Menu
×

Winkelmand

Corona-virus en bijnieraandoeningen

Nederland is in de ban van het corona-virus.

Leden van de Hypofyse Stichting, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET hebben op 19-03-2020 onderstaande mailing ontvangen. Deze brief is in overleg met de endocrinologen geschreven.

Mensen die afhankelijk zijn van cortisol medicatie (bijv. hydrocortison / cortisonacetaat / plenadren etc.) hebben stressinstructies gehad van hun behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Deze instructies over “hoe om te gaan met stress” zijn belangrijk en moet je in deze tijd van onrust goed toepassen! Zorg dat je weet wat de adviezen in het stressschema zeggen.
Je kunt dan zelf goed voor je lichaam en geest zorgen. Zelfmanagement wordt dit genoemd.

Deze drie organisaties bieden hulp aan via de websites: www.bijniervereniging-nvacp.nl, www.hypofyse.nl/ en www.bijniernet.nl en via de telefoonteams en de social media. Lees  de informatie nogmaals zorgvuldig door en handel zoals aangegeven. De telefoonnummers vindt u op de websites. Daarnaast vindt u ook belangrijke informatie op www.thuisarts.nl.

Er is een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en de antwoorden op die vragen, waarschijnlijk staat uw vraag er ook bij. Daarnaast staat er ook nog aanvullende informatie op de website. U vindt informatie op www.hypofyse.nl  , www.bijniervereniging-nvacp.nl of www.BijnierNET.nl .
Omdat de situatie iedere dag kan veranderen, kunnen de adviezen ook wijzigen. Raadpleeg daarom geregeld de diverse websites of de informatie die op u van toepassing is, is gewijzigd.

Lees voor uw juiste ontspanning ook deze pagina.

Patiënten die goed zijn ingesteld, zijn niet meer of minder kwetsbaar dan gezonde Nederlanders, Lees daarom ook de adviezen die vermeld staan op www.thuisarts.nl..

U hoeft dus niet in quarantaine, maar u moet net als andere mensen in Nederland wel opletten en directe contacten met anderen vermijden, geen handen geven, omhelzen enzovoorts nu even niet. Feestjes en koffiedrinken bij de buren doe dat nu niet. De winst is nu nog te halen, zorg dat je niet ziek wordt.

Let op bij klachten! Volg dan direct de stressinstructies op en ga niet bellen met uw huisarts of specialist en ga zeker niet zonder contact met uw arts naar het ziekenhuis. Door alleen te bellen als het echt niet anders kan, dan houden we de zorg zo goed mogelijk toegankelijk voor iedereen die zorg nodig heeft. Hoe spijtig ook, de bereikbaarheid van de ziekenhuizen is even niet altijd gegarandeerd.

De artsen zijn op dit moment hard aan het werk om alle zorgvragen die op hen afkomen te behandelen. Het verzoek is zo min mogelijk telefonisch contact te zoeken over de toepassing van de stressinstructies. Volg eerst alle bekende adviezen op, u kunt het immers zelf!

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse Hypofyse Stichting, Johan de Graaf
Bijniervereniging-NVACP, Bas van den Berg
BijnierNET, Johan G. Beun
Met dank aan de ondersteuning van Gerlof Valk en Michiel Kerstens (endocrinologen)

Coronavirus

COVID-19

Coronavirus

COVID-19