In onderstaande tabbladen vindt u de verantwoording van de Bijniervereniging NVACP over de afgelopen jaren.

In het kader van de ANBI richtlijnen zijn deze openbaar.

Deze tabbladen moeten we nog vullen met de informatie.

Financiële jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

2017
2016
2015
2014
2013

Algemene jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

2017

2016

2015

2014

2013

Verantwoordingen van projecten van de Bijniervereniging NVACP

De Bijniervereniging NVACP werkt momenteel aan de volgende projecten:

– Invoeren van het werken in de cloud voor alle vrijwiligers van de Bijniervereniging NVACP. Status is continue aandacht om het werken in de cloud te
stimuleren

– Het vernieuwen van de website van de Bijniervereniging NVACP. Status is onderhandern.

– Kwaliteitsstandaarden Bijnierziekten. Status is gereed.

– Het vernieuwen van de Bijnier. Status is gereed

Beleidsstukken van de Bijniervereniging NVACP

Momenteel is de Bijniervereniging NVACP bezig met het bepalen van het beleid en doelstellingen voor de komende jaren.

Download hier de statuten van de Bijniervereniging NVACP

Telefoon:0800-6822765
Info mail: steluwvraag@nvacp.nl
Email bestuur: bestuur@nvacp.nl
Email secretaris: secretaris@nvacp.nl
Penningmeester: penningmeester@nvacp.nl
Factuur mail: facturen@nvacp.nl
Webteam: webteam@nvacp.nl
Ledenadministratie: Ledenadmin@nvacp.nl

Postadres:
Bijniervereniging NVACP, Postbus 174, 3860 AD Nijkerk

Bank nr: NL66RABO0119535750
BIC Code: RABONL2U

Anbi nr: 8202.20.619

Kamer van Koophandel:40480918

Bijniervereniging NVACP is niet BTW plichtig.

Verslag medisch congres september 2018: 30 jaar Bijniervereniging NVACP

Wilt u een toelichting of aanvulling op de bovenstaande informatie neem dan gerust contact op met het bestuur van de Bijniervereniging NVACP.