In onderstaande tabbladen vindt u de verantwoording van de Bijniervereniging NVACP over de afgelopen jaren.

In het kader van de ANBI richtlijnen zijn deze openbaar.

Financiële jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

2023
2022

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Algemene jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

2023
2022
2021
2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Regiobijeenkomsten en contactdagen

2023: 

 

25-02-2022 Regiobijeenkomst online. Georganiseerd in samenwerking met BijnierNET en de afdeling endocrinologie van het Meander ziekenhuis te Amersfoort

Presentatie Judith Meidam, bestuurslid: Bijniervereniging NVACP

Presentatie Emmy van der Weide, documentatiecentrum: Zelfmanagement en webwinkel

 

Verantwoordingen van projecten van de Bijniervereniging NVACP

De Bijniervereniging NVACP werkt momenteel aan de volgende projecten:

  • Project ‘Arbeidsparticipatie voor mensen met een hypofyse of bijnieraandoening’
  • Invoeren van het werken in de cloud voor alle vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP. Status is continue aandacht om het werken in de cloud te
    stimuleren
  • Het vernieuwen van de website van de Bijniervereniging NVACP. Status is onderhanden.
  • Kwaliteitsstandaarden Bijnierziekten. Status is gereed.
  • Het vernieuwen van de Bijnier. Status is gereed

Beleidsstukken van de Bijniervereniging NVACP

Momenteel is de Bijniervereniging NVACP bezig met het bepalen van het beleid en doelstellingen voor de komende jaren.

Download hier de statuten van de Bijniervereniging NVACP

Telefoon:0800-6822765
Info mail: steluwvraag@nvacp.nl
Email bestuur: bestuur@nvacp.nl
Email secretaris: bestuur@nvacp.nl
Penningmeester: penningmeester@nvacp.nl
Factuur mail: facturen@nvacp.nl
Webteam: webteam@nvacp.nl
Ledenadministratie: Ledenadmin@nvacp.nl

Postadres:
Bijniervereniging NVACP, Postbus 174, 3860 AD Nijkerk

Bank nr: NL66RABO0119535750
BIC Code: RABONL2U

ANBI nr: 8202.20.619

Kamer van Koophandel:40480918

Bijniervereniging NVACP is niet BTW plichtig.

Wilt u een toelichting of aanvulling op de bovenstaande informatie neem dan gerust contact op met het bestuur van de Bijniervereniging NVACP.