Kwaliteit van Leven bij primair hyperaldosteronisme (PHA) na behandeling met medicijnen of na een operatie

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 27 juni 2023

Aanleiding

Op het forum van de Bijniervereniging NVACP zijn een aantal patiënten met elkaar “in gesprek” over primair hyperaldosteronisme (PHA) (najaar 2022 en voorjaar 2023). Zij wisselen ervaringen uit over de periode na de operatie waarbij een bijnier is verwijderd of na de start met medicijngebruik met Spironolacton of Eplerenone. Zij missen een deel van de informatie die in de afgelopen jaren is gepubliceerd in vaktijdschriften over endocrinologie.
In 2022 is bijvoorbeeld een artikel verschenen waarin een weergave wordt gegeven van interviews met 25 patiënten, die hun ervaringen delen met de onderzoekers over de tijd voor de diagnose, de diagnose zelf, de tijd na de diagnose en de behandeling. Daarnaast waren er twee artikelen1, 2 over de kwaliteit van leven (QoL) na de start van de behandeling na 6 en 12 maanden.

Het onderzoek naar de QoL is gedaan bij 200 patiënten in Nederland en Polen met gestandaardiseerde vragenlijsten2.

Inleiding

Bij primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron gemaakt. Meestal is er sprake van een aldosteron producerend adenoom (APA) (enkelzijdig) of bilaterale (tweezijdige) bijnier hyperplasie (BAH) = (vergroting van de bijnieren). Het hormoon aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam. Bij een te hoog gehalte aan aldosteron zal er een verhoogde bloeddruk en vaak een laag gehalte aan kalium in het lichaam ontstaan. Dit geeft een bijkomend risico op hart- en vaatziekten, zoals TIA (herseninfarct van voorbijgaande aard), CVA (herseninfarct of hersenbloeding), myocardinfarct (hartinfarct) en verminderde nierfunctie.

Hoewel PHA veel voorkomt, krijgen de meeste patiënten geen juiste diagnose. De schatting is dat bij 5-15% van de patiënten met een verhoogde bloeddruk PHA hiervan de oorzaak is. Er is een grote onderdiagnose, slechts bij minder dan 5% wordt een correcte oorzaak aangewezen. De verhoogde bloeddruk wordt vaak bij toeval gevonden, vaak hebben patiënten nauwelijks klachten van een verhoogde bloeddruk. Daarom is het belangrijk om minstens één keer per jaar de bloeddruk te (laten) meten.

Bron: BijnierNET