PHA – een dure bijnieraandoening met ernstige complicaties – Jaap Deinum

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 29 januari 2024

Inleiding
Jaap Deinum, internist en verbonden aan het Radboudumc, schreef in 2016 een blog voor de website van BijnierNET. De aanleiding was de volgende vraag: Wat is de belangrijkste bijnierziekte? Het antwoord op deze vraag  is ook in 2023 nog altijd: primair aldosteronisme (pha).

Hoge bloeddruk“Het is een dure aandoening met ernstige complicaties, wanneer de juiste diagnose op zich laat wachten. Er worden naar schatting een paar duizend mensen ‘gemist’ per jaar. Met alle gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt.”
Nieuw onderzoek gaat de vraag beantwoorden of sneller en minder ingrijpend de juiste diagnose gesteld kan worden, zodat ook een passend behandeling kan worden ingezet. Jaap Deinum is een van de initiatiefnemers van het CASTUS-onderzoek dat in samenwerking met andere medische centra wordt uitgevoerd.

Het belangrijkste symptoom van PHA is een te hoge bloeddruk.

Bron: BijnierNET