Is de PET-scan een volwaardige vervanger van de AV-sampling? – Hans Langenhuijsen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 29 januari 2024

Inleiding
Het vaststellen van de bijnieraandoening primair hyperaldosteronisme is complex. Het betreft een aandoening, waar niet snel aan wordt gedacht, en daarom zijn patiënten en artsen vaak al een tijd samen op zoek naar de oorzaak van problemen die een patiënt ervaart. Hoge bloeddruk die niet of moeizaam te behandelen is, is de duidelijkste klacht. Op enig moment heeft een arts een vermoeden van primair hyperaldosteronisme en wordt de patiënt verwezen naar de internist en deze kan met lab-bepalingen en de CT-scan een tumor in de bijnier vaststellen. Of er sprake is van een aldosteron-producerende tumor in een bijnier of in beide bijnieren, wordt bepaald met een ingrijpend en nogal ingewikkeld onderzoek, namelijk bijniervene-sampling. Het CASTUS-onderzoek gaat vaststellen of deze bijniervene-sampling vervangen kan worden door het gebruik van een PET-scan. Dit kost minder geld, is minder ingrijpend en het onderzoek duurt korter. Het onderzoeksteam gaat op zoek naar wetenschappelijk bewijs.

Minder belasting
Najaar 2023 vertelt een van de initiatiefnemers van CASTUS, Hans Langenhuijsen, uroloog bij het Radboudumc, over hoe pittig een bijniervene-sampling is. Patiënten worden opgenomen voor een dag in het ziekenhuis, er kunnen bloedingen ontstaan, zorgprofessionals zijn aanvullende geschoold voor deze interventie en desondanks moet het onderzoek soms 1-2 keer worden herhaald. Er zijn maar enkele ziekenhuizen in Nederland waar voldoende ervaring is om een bijniervene-sampling uit te voeren. Patiënten moeten nogal eens ver reizen voor een dergelijk onderzoek. In veel ziekenhuizen in Nederland kan daarentegen wél een PET-scan poliklinisch worden uitgevoerd. Er is dus geen opname voor nodig en het onderzoek is veel minder ingrijpend.

Bron: BijnierNET