Confirmatietest voor primair hyperaldosteronisme

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 10 januari 2023

Deze folder geeft informatie over de confirmatiestest voor primair hyperaldosteronisme. Deze test is een vervolg op een eerdere test voor hyperaldosteronisme die bij u gedaan is. Uw behandelend arts heeft in de uitslag van deze test aanleiding gezien met name de urine nader te onderzoeken. Daarom is deze test aangevraagd. U krijgt antwoord op de volgende vragen: Wat houdt deze test in en waarom wordt het gedaan? Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe verloopt de test? Hoe lang duurt de test en wanneer krijg ik de uitslag?

Wat is primair hyperaldosteronisme?

De bloeddruk wordt in het lichaam gereguleerd door verschillende mechanismen. Eén daarvan gebeurt via een systeem waarbij het hormoon aldosteron een rol speelt. Aldosteron wordt geproduceerd door de bijnier.

Een verhoogde productie van aldosteron kan veroorzaakt worden door een afwijking in de aansturing van de bijnier of doordat de bijnier uit zichzelf teveel produceert. Wanneer in dit systeem de bijnier zelf de oorzaak is van de te hoge productie spreekt men van primair hyperaldosteronisme.

Bron: Amsterdam UMC