Nieuws

Actualiteit

Huisartsen: grote zorgen over de nabije toekomst

In de afgelopen maanden hebben huisartsen hun flexibiliteit getoond: zij zijn vrijwel direct na de uitbraak van COVID-19 op een andere manier gaan werken én verwachten dit ook te blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek van de LHV onder 1600 huisartsen. Huisartsen verwachten een extra druk najaar. Zij maken zich grote zorgen over

Lees verder »
Actualiteit

Overzicht beschikbare soorten Hydrocortison en Fludrocortison en toelichting terugbetalingsregeling.

Naar aanleiding van vragen die gesteld worden via het telefoonnummer van de Bijniervereniging NVACP vindt u hieronder een overzicht van de beschikbare medicatie en de terugbetalingsregeling indien er voor medicijnen betaald dient te worden. HydrocortisonTot voor kort waren alleen Plenadren 5 en 20 mg, witte 20 mg hydrocortison tabletten van Tiofarma en Florinef®

Lees verder »
Actualiteit

Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorgverzekering in 2021?

Nieuws|Het eigen risico blijft in 2021 gelijk en de verwachte zorgpremie neemt toe. Ook de zorgtoeslag zal stijgen. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag gepresenteerd werden. Eigen risico Het eigen risico voor de zorgverzekering van 2021 blijft €385. Geen verrassing, want in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat

Lees verder »
Actualiteit

COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie – Zeven vragen aan Michiel Kerstens

Noch uit de praktijk, noch uit de literatuur blijkt momenteel overtuigend bewijs voor een verhoogd risico op een ernstige COVID-19-infectie bij mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.’ Tekst: Diana de Veld, wetenschapsjournalist Artikel is gepubliceerd in het blad Endocrinologie, september 2020. Dr. Michiel Kerstens is als internist-endocrinoloog verbonden aan het UMCG. Zijn onderzoeksterrein zijn bijnierziekten en

Lees verder »
Actualiteit

Medicatiewisseling bijnierschorsinsufficientie

De productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen sinds kort onder het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit heeft consequenties voor de patiënten die deze medicatie gebruiken, de behandelend artsen verpleegkundig specialisten en de apothekers. Deze situatie leidt mogelijk tot vragen. Op deze pagina is de informatie verzameld voor alle betrokkenen. Staat uw vraag er

Lees verder »
Actualiteit

Informatiebrochure over het syndroom van Cushing is vernieuwd

De informatiebrochure over het syndroom van Cushing is vernieuwd. De vernieuwde brochure is te vinden op de informatiepagina over het syndroom van Cushing. U vindt daar ook de animatie, een mini-docu en de infografic over het syndroom van Cushing. Deze vier producten gemaakt voor patiënten zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. De

Lees verder »

Lantaarnpalen

Richtlijnen zijn net als lantaarnpalen; ze vormen misschien wel het licht in de duisternis, het is slechts een dronkenman die zich eraan vasthoudt’. Een luid gebulder steeg op in de zaal, waar de spreker deze boude uitspraak (in het pre COVID-19 tijdperk) deed. Kennelijk had hij het niet zo op met een dergelijke

Lees verder »
Actualiteit

Medicijnontwikkeling op een moderne leest

Begin 2015 heeft BijnierNET en haar partners doelen gesteld in de zorg voor mensen met een bijnieraandoening te verbeteren. Deze doelen waren gericht op:– De acute zorg ->  ”eerst noodinjectie spuiten, dan praten”,– Verbeterde diagnosestelling -> “minder diagnostische vertraging”,– De chronische specialistische zorg -> “betere substitutietherapie” en “concentratie van expertise”.Om deze doelen te

Lees verder »