Overzicht beschikbare soorten Hydrocortison en Fludrocortison en toelichting terugbetalingsregeling.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Naar aanleiding van vragen die gesteld worden via het telefoonnummer van de Bijniervereniging NVACP vindt u hieronder een overzicht van de beschikbare medicatie en de terugbetalingsregeling indien er voor medicijnen betaald dient te worden.

Hydrocortison
Tot voor kort waren alleen Plenadren 5 en 20 mg, witte 20 mg hydrocortison tabletten van Tiofarma en Florinef® geregistreerd bij het CBG.

Alle andere varianten van hydrocortison waren niet geregistreerd en alleen leverbaar als doorgeleverde bereidingen. Doorgeleverde bereidingen worden in een beperkte hoeveelheid gemaakt en is de controle op de kwaliteit en sterkte van de medicatie minder streng als bij een geregistreerd medicijn. De afwijking in de hoeveelheid werkzame stof mag bij geregistreerde medicijnen slechts ±5% zijn en bij doorgeleverde bereidingen is dat ±10%. Een afwijking die patiënten kunnen merken bij het wisselen met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien. Daarnaast moest de doorgeleverde medicatie nogal eens gebroken worden om tot de juiste dosis te komen wat ook leidde tot een wisselende dosis van de werkzame stof per inname. Daarom is gekozen voor de registratie voor de nieuwe tabletten hydrocortison.

De registratie van hydrocortison geldt voor de doseringen zoals die voor het merendeel van de patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie gebruikelijk zijn, te weten 1 mg, 5 mg en 10 mg. Er zijn vooralsnog geen hydrocortison tabletten van 2 en 3 mg beschikbaar omdat hiervoor nog geen registratie is verkregen door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het bestuur van BijnierNET betreurt dit. Om tot de juiste dosis te komen moeten daarom de beschikbare sterktes van 1, 5 en 10 mg gecombineerd worden wat vooral voor kinderen kan leiden tot een toename van het aantal tabletten per innamemoment.

Fludrocortison
De registratie bij het CBG betreft voor fludrocortison de dosering van 62,5 microgram = Fludrace® 62.5mcg. De Florinef is normaal verkrijgbaar, hiervoor dient € 0,02 per dag bij te betalen. (zie medicijnkosten )

Terugbetalingsregeling Acecort® en Fludrace®

De zorgverzekeraar vergoedt Acecort® 1mg of Fludrace® 62.5mcg niet volledig. Bovenop € 385,- eigen risico per jaar word er voor de bovenstaande medicijnen een extra bijbetaling gevraagd van maximaal € 250,- per patiënt per jaar. De producent van dit medicijn heeft TBR Nederland daarom gevraagd de kosten van de extra bijbetaling te vergoeden aan de patiënt. Deze extra bijbetaling voor Acecort® 1mg of Fludrace® 62.5mcg die door de zorgverzekeraar aan de patiënt in rekening wordt gebracht, wordt vanaf 1 juni 2020 volledig door TBR Nederland vergoed met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar.

Meldpunt medicijnen

Bent u patiënt, apotheker of voorschrijver dan is dit meldpunt voor u bedoeld. U kunt vragen stellen of problemen melden die te maken hebben met de behandeling van mensen met een bijnieraandoening. Vragen over de tabletten hydrocortison of fludrocortison worden de laatste tijd vaker gesteld. 

Bron: BijnierNET