Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorgverzekering in 2021?

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Nieuws|Het eigen risico blijft in 2021 gelijk en de verwachte zorgpremie neemt toe. Ook de zorgtoeslag zal stijgen. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag gepresenteerd werden.

Eigen risico

Het eigen risico voor de zorgverzekering van 2021 blijft €385. Geen verrassing, want in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat het eigen risico van €385 voor de gehele kabinetsperiode wordt bevroren. In 2016 steeg het eigen risico voor het laatst van €375 naar €385. 

Bron: Consumentenbond