Nieuws

Algemeen

AI helpt artsen bij beantwoorden vragen van patiënten

Publicatiedatum: 21 augustus 2023 Het ETZ ziekenhuis stimuleert patiënten om gebruik te maken van patiëntenportaal MijnETZ. Patiënten kunnen bijvoorbeeld online een medische vraag stellen. Bij het beantwoorden van de vragen maakt het ziekenhuis – als proef – gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie voor het opstellen van de antwoorden. “Een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van artificial

Lees verder »
Algemeen

De Nederlandse regels van patiëntgegevens voor onderzoek zijn beperkender en onduidelijker dan andere landen.

Publicatiedatum: 25 augustus 2023 Door meer beperkende en onduidelijke regels in Nederland voor hergebruik van patiëntgegevens voor onderzoek blijven mogelijkheden voor zorgonderzoek onbenut. Terwijl in Nederland over het algemeen het ‘toestemmingssysteem’ (opt-in-systeem) wordt gehanteerd bij het hergebruik van patiëntgegevens voor onderzoek – hergebruik mag alleen met expliciete toestemming – geldt in veel andere Europese landen

Lees verder »
Algemeen

Zelfmanagement en arbeidsparticipatie

Publicatiedatum: 21 maart 2017 Zelfmanagement kan werkenden met chronische ziekte helpen om met plezier aan het werk te blijven. In het eerste artikel over zelfmanagement vertelde UMCU-onderzoeker Jaap Trappenburg hoe het concept zelfmanagement omstreeks de eeuwwisseling uit Amerika kwam overwaaien. Ook het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de HAN richtte de blik op Amerika. Aan

Lees verder »
Algemeen

‘Agressie tegen apothekers veroorzaakt door medicijntekort’

Publicatiedatum: 22 augustus 2022 De apothekersbranche is verbolgen over het feit dat de arbeidsinspectie gaat controleren of apotheken wel genoeg doen om agressie tegen werknemers te voorkomen. De branche stelt dat agressie tegen apothekers met name de oorzaak is van het tekort aan medicijnen. ‘De beschermingswanden tegen het coronavirus zijn blijven staan, maar nu niet

Lees verder »
Algemeen

Steentjes in de vijver

Publicatiedatum: 22 augustus 2023 Al jaren bestaat discussie over de vraag of het vrijwillig eigen risico de solidariteit in de zorg aantast. Het CPB schreef er in 2018 over (pdf). En de London School of Economics deed er in 2021 onderzoek naar. Maar het vrijwillig eigen risico van 885 euro bestaat nog steeds. Zorgverzekeraar Zilveren

Lees verder »
Algemeen

Ook na de coronapandemie wordt in de huisartsenzorg lering getrokken uit veranderingen die tijdens de pandemie zijn doorgevoerd

Publicatiedatum: 24 augustus 2023 Tijdens de coronapandemie zijn veranderingen doorgevoerd in de huisartsenzorg – zowel in de huisartsenpraktijk als op de huisartsenpost – om de zorg te continueren. Er werd bijvoorbeeld striktere triage uitgevoerd, er werden huisartsen ingezet tijdens triage op de huisartsenpost, er vonden consulten op afstand plaats en reguliere huisartscontroles voor chronische aandoeningen

Lees verder »
Algemeen

Digitale huisartsenpost Spreekuur.nl zet opmars voort

Publicatiedatum: 22 augustus 2023 Het aantal digitale consulten bij huisartsenpraktijken via Spreekuur.nl is het afgelopen halfjaar verdrievoudigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Dat blijkt uit cijfers van Spreekuur.nl. Via Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor vragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten, koorts en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelfvoor. Daarbij

Lees verder »
Algemeen

Inbreng voor verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 10 punten om de zorg toekomstbestendig te maken

Publicatiedatum: 22 augustus 2023 In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 stellen politieke partijen een nieuw verkiezingsprogramma samen. We denken graag met politici mee over het beleid om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden. Lees hieronderde 10 punten die we hebben meegegeven. Vanuit Zilveren Kruis vinden we het allereerst van

Lees verder »
Algemeen

Klein maar héél belangrijk: dít is de functie van je bijnieren

Publicatiedatum: 7 oktober 2020 De bijnieren zijn maar heel kleine organen: ze zijn slechts twee bij een centimeter groot. Maar dat betekent niet dat ze niet belangrijk zijn voor je lijf. Wat doen de bijnieren eigenlijk precies? We zochten het uit. Die naam komt niet uit de lucht vallen. Ze liggen namelijk net boven je

Lees verder »
Algemeen

Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid

Publicatiedatum: 16 augustus 2023 Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen hebben een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten. Hierdoor kunnen ze vaak niet of nauwelijks rondkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in), waaraan ruim 500 mensen met een chronische aandoening of beperking hebben meegedaan. Ieder(in) wil daarom dat er nog voor de komende winter

Lees verder »