Nieuws

Algemeen

Leveranciers starten proef met ‘ijzeren voorraad’ medicijnen

Een ijzeren voorraad van vijf maanden aan medicijnen zou een einde maken aan alle tekorten. Het is echter zeer de vraag of dit haalbaar is. Een groep medicijnleveranciers start daarom, in samenwerking met zorgverzekeraars, een pilot met twee maanden aan voorraden van bepaalde medicijnen. Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, demissionair)

Lees verder »
Algemeen

Ruim een op tien patiënten wacht op zorgafspraak

Zo’n 12 procent van de patiënten wacht op een uitgestelde zorgafspraak in het ziekenhuis of kliniek. Dat blijkt uit onderzoek onder 8552 zorgbehoevenden, uitgevoerd door de Patiëntenfederatie. Bij 8 procent van de respondenten werd een zorgafspraak door dezorgverlener uitgesteld, 4 procent van de respondenten zei af op eigen initiatief. Het merendeel van de

Lees verder »
Algemeen

Manifest: maak het sociaal domein sterker en menselijker

Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisaties waaronder Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen. De

Lees verder »
Algemeen

Lotgenotencontact meer dan de moeite waard!

De maatschappelijke meerwaarde van lotgenotencontact is enorm. Ook werkgevers, verzekeraars, zorgprofessionals en gemeenten hebben er baat bij. Dat blijkt uit de SROI kosten-batenanalyse door PGOsupport. Patiëntenorganisaties, patiënten en gespreksleiders weten het allang: lotgenotencontact is waardevol. De kwaliteit van leven van deelnemers stijgt er met sprongen door. Dat is tenminste het gevoel. Kunnen we

Lees verder »
Algemeen

Nictiz: mijlpaal in Eenheid van Taal met vertaling Snomed.

Nictiz heeft op 31 maart een mijlpaal bereikt in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee is volgens Nictiz een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan

Lees verder »
Algemeen

Als het veilig kan willen mensen medische gegevens wel delen

Mensen die in een ziekenhuis worden behandeld, willen hun medische gegevens en lichaamsmateriaal best delen voor hergebruik en wetenschappelijk onderzoek, maar het wordt vaak niet gevraagd. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim twaalfduizend leden van het zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Van hen was 84% in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis

Lees verder »
Algemeen

Rare Barometer Voices

Patiënten met een zeldzame ziekte zijn onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan ons Rare Barometer Voices-onderzoek naar uw ervaring met de gezondheidszorg die u voor uw zeldzame aandoening krijgt. We ontvingen meer dan 3900 antwoorden in 23 talen en uit 65 landen over de hele wereld, wat betekent dat we er zeker

Lees verder »
Algemeen

Project “arbeid” een stapje verder.

Vorige week hebben leden van de Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofyse Stichting een oproep ontvangen om mee te doen met een enquête. De enquete gaat over ervaringen met werken met een chronische ziekte. De enquête is nodig om extra informatie te verzamelen. Projectleden werken namelijk aan een “Werkwijzer”. Dit is een reeds

Lees verder »