Zorgverleners zien multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg als basis om farmaceutische zorg te versterken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 26 maart 2024

De farmaceutische zorg kan winnen aan efficiëntie wanneer er sprake is van een geïntegreerde samenwerking tussen het huisartsteam, apotheekteam en de wijkverpleging. Dit geven eerstelijnszorgverleners desgevraagd zelf aan. Apotheekteamleden geven daarbij aan dat hun expertise beter kan worden benut, door hen een grotere rol te geven in de zorg voor de patiënt. Ten slotte wordt het werken met één gezamenlijk patiëntendossier als belangrijke vereiste genoemd, aangezien dit ervoor zorgt dat alle zorgverleners goed en op dezelfde wijze worden geïnformeerd over de patiënt en het handelen van andere zorgverleners. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel op verzoek van het ministerie van VWS.

Door de toenemende zorgvraag en de beperkte beschikbaarheid van zorgverleners, is het noodzakelijk om de eerstelijnszorg efficiënter in te richten. Een versterking van de rol van de openbaar apotheker en apotheekteam is hierin gewenst. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt naar mogelijkheden om deze zogenaamde extramurale farmaceutische zorg te optimaliseren. Om in kaart te brengen welke ideeën eerstelijnszorgverleners hier zelf over hebben, is een Zorgverlenersplatform georganiseerd. Dit is een interactieve bijeenkomst waarin zorgverleners zich verdiepen in een gezamenlijk thema, in dit geval de versterking van de extramurale farmaceutische zorg.

Bron: Nivel