Actieplan moet tekorten aan artsen buiten ziekenhuis oplossen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 28 maart 2024

Er is een groeiend tekort aan artsen die buiten het ziekenhuis werken. De werkgroep Meer Extramurale Artsen heeft deze week een actieplan gepresenteerd om dit tegen te gaan. De werkgroep deed dit in opdracht van de NFU en artsenorganisatie KNMG.

Meer dan de helft van de artsen in Nederland werkt extramuraal, zoals verslavingsartsen, huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen Maatschappij + Gezondheid.

Menno Reijneveld, voorzitter van de werkgroep Meer extramurale artsen: “Er zijn nu al mensen die geen huisarts kunnen vinden, bij het UWV zijn wachtlijsten door tekorten aan verzekeringsartsen en voor toekomstbestendige ouderenzorg hebben we veel meer specialisten ouderengeneeskunde nodig.”

Het probleem is al langer bekend en er zijn al diverse acties ondernomen, maar vaak vanuit één vakgebied. Met de Actieplannen Meer Extramurale Artsen (PDF) werken alle kernspelers uit het extramurale veld samen aan een gerichte aanpak om deze dreigende tekorten aan te pakken.

Bron: Skipr