Tweede Kamer neemt wetsvoorstel toegankelijkheid producten en diensten aan

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 15 maart 2024

In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. De regering stelde voor om de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wetten te verwerken en hiervoor verschillende ministeries en toezichthouders verantwoordelijk te maken. Op donderdag 14 maart nam de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aan. Een belangrijke en grote stap naar een toegankelijk(er) Nederland.

Toegankelijkheid producten en diensten bevorderen 

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van (vooral elektronische) producten en diensten in Europa. Bijvoorbeeld hardware en software van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie. Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen personen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk.

De Nederlandse regering stuurde op 14 juni 2023 het wetsvoorstel Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten naar de Tweede Kamer. Daarin wordt duidelijk dat toegankelijkheid nog meer een verantwoordelijkheid wordt van zes ministeries en zes toezichthouders. Er worden zeven wetten aangepast, bijvoorbeeld:

  • de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
  • de Warenwet
  • de Wet op financieel toezicht
  • de Telecommunicatiewet

Bron: Iederin