Overbrug de kloof tussen zorg en werk; koepels in gesprek met Tweede Kamer

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 28 februari 2024

Mensen die werken ervaren een betere kwaliteit van leven en gezondheid. Werk biedt niet alleen financiële zekerheid, maar ook sociale contacten, structuur en afleiding. Het huidige systeem van sociale zekerheid en zorg in Nederland belemmert veel mensen echter om te (blijven) werken. Het is tijd voor verandering. Hierover gingen Tweede Kamerleden op 27 februari in gesprek met mensen uit de achterban van MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in).

Politici van BBB, GroenLinks-PvdA, NSC en VVD en hun beleidsmedewerkers toonden interesse in de verschillende ervaringsverhalen. Zo vertelden Mare en Niels, uit de achterban van Ieder(in), over de complexiteit van de regels in de Wajong en de Participatiewet.

Lage arbeidsdeelname onder mensen met beperking of ziekte

In vergelijking met andere landen blijft de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening in Nederland achter. Slechts een klein percentage van hen slaagt erin om te (blijven) werken, terwijl velen werk wel als belangrijk beschouwen. De scheiding tussen zorg en werk resulteert vaak in een eenzijdige benadering, waarbij mensen óf vanuit de zorg óf vanuit het werk worden begeleid, zonder dat beide werelden met elkaar communiceren.

Bron: Iederin