Actieplan moet tekorten aan artsen buiten ziekenhuis oplossen

Actieplan moet tekorten aan artsen buiten ziekenhuis oplossen

Publicatiedatum: 28 maart 2024 Er is een groeiend tekort aan artsen die buiten het ziekenhuis werken. De werkgroep Meer Extramurale Artsen heeft deze week een actieplan gepresenteerd om dit tegen te gaan. De werkgroep deed dit in opdracht van de NFU en artsenorganisatie KNMG. Meer dan de helft van de artsen in Nederland…

Zorgverleners zien multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg als basis om farmaceutische zorg te versterken

Zorgverleners zien multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg als basis om farmaceutische zorg te versterken

Publicatiedatum: 26 maart 2024 De farmaceutische zorg kan winnen aan efficiëntie wanneer er sprake is van een geïntegreerde samenwerking tussen het huisartsteam, apotheekteam en de wijkverpleging. Dit geven eerstelijnszorgverleners desgevraagd zelf aan. Apotheekteamleden geven daarbij aan dat hun expertise beter kan worden benut, door hen een grotere rol te geven in de zorg…

Parasiteren op de angst van patiënten

Parasiteren op de angst van patiënten

Publicatiedatum: 27 maart 2024 Hoe toveren alternatieve therapeuten toch hun behandelingen uit de hoge hoed? Door misbruik te maken van de wetenschap en leken vreemde ideeën op de mouw te spelden. Hoe dat in zijn werk gaat bij de behandeling van het epstein-barrvirus (EBV) onderzoeken we met een letterlijk citaat van een alternatieve…

Goede en veilige acute zorg: altijd en voor iedereen, mits op de juiste plek

Goede en veilige acute zorg: altijd en voor iedereen, mits op de juiste plek

Publicatiedatum: maart 2024 De toegang tot acute zorg is belangrijk voor iedereen in Nederland. De toegankelijkheid van deze zorg staat echter onder druk door een toegenomen vraag naar (acute) zorg in combinatie met een schaarste van mensen en middelen. In deze position paper gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in op wat wij…

Orphan Drug Access Protocol

Orphan Drug Access Protocol

Publicatiedatum: 28 maart 2024 Naar een nieuwe, gecontroleerde, toegangsroute voor veelbelovende weesgeneesmiddelen. Nieuwe, veelbelovende maar dure geneesmiddelen voor zeldzame niet-oncologische aandoeningen kunnen sneller beschikbaar komen voor patiënten. Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars gaan hiervoor in samenwerking met Zorginstituut Nederland een nieuwe toegangsroute verkennen. DoelDe nieuwe werkwijze, het Orphan Drug Access Protocol (ODAP), start binnenkort…