Goede en veilige acute zorg: altijd en voor iedereen, mits op de juiste plek

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: maart 2024

De toegang tot acute zorg is belangrijk voor iedereen in Nederland. De toegankelijkheid van deze zorg staat echter onder druk door een toegenomen vraag naar (acute) zorg in combinatie met een schaarste van mensen en middelen.

In deze position paper gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in op wat wij vinden dat de burgers van Nederland van de acute zorg moeten kunnen verwachten – en wat de samenleving als geheel van het toezicht van de inspectie mag verwachten.

Hoewel de nadruk – ook in deze bijdrage – veelal ligt op de acute zorg in het ziekenhuis, vindt de inspectie het belangrijk dat er in de maatschappelijke discussie over de organisatie hiervan, juist ook aandacht is voor de zorg die niet in het ziekenhuis plaatsvindt. Het ziekenhuis is immers niet voor alle acute zorgvragen de juiste plek. Bovendien is het belangrijk om samen te kijken welke zorgvragen voorkomen en vermeden kunnen worden.

Acute zorg vindt bijna altijd plaats in een keten, waarbij naast de patiënt (en bijvoorbeeld mantelzorgers) meerdere zorgverleners betrokken zijn. Dat geldt ook voor de acute zorg in het ziekenhuis. Bij alles wat verandert in de organisatie van de acute zorg in het ziekenhuis, moet daarom goed gekeken worden naar de rest van de keten: vindt de zorg op de juiste plek plaats, is daar capaciteit en zijn de randvoorwaarden aanwezig? En is de samenwerking goed georganiseerd? De inspectie is toezichthouder op de kwaliteit van zorg. Voor ons staat goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor iedereen voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat deze zorg op veel plekken in ons land, in ziekenhuizen en daarbuiten, kan worden geleverd.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd