Nieuws

Algemeen

Wanneer en hoe het moderne ziektepatroon ontstond

Publicatiedatum: 11 mei 2023 Mensen met een lage opleiding, een laag inkomen of een beroep uit een lagere klasse overlijden over het algemeen op jongere leeftijd en door andere oorzaken dan mensen met een hogere opleiding. Deze sociaal-economische ongelijkheid lijkt kenmerkend te zijn voor het moderne ziektepatroon. Daarin zijn degeneratieve aandoeningen de dominante

Lees verder »
Algemeen

ZELDZAME ZIEKTEN MONITOR GELANCEERD

Publicatiedatum: 12 mei 2023 De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Elsevier, hebben onlangs een nieuwe Zeldzame Ziekte Monitor-service gelanceerd ter ondersteuning van onderzoek naar zeldzame ziekten in heel Nederland. NFU vertegenwoordigt zeven umc’s, ongeveer 80.000 mensen en behartigt hun belangen. Elsevier een wereldleider op het gebied van onderzoekspublicatie en informatie-analyse

Lees verder »
Algemeen

Jeugdprogramma Medisch Congres

Houd jij ervan om spelletjes te spelen en een dagje creatief bezig te zijn? Kom dan op zaterdag 27 mei naar het medisch congres! Voor de jeugd vanaf 8 jaar is er een speciaal programma samengesteld. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 – 10.30 uur ontvangst met limonade en iets lekkers

Lees verder »
Algemeen

Vernietigend oordeel Verenigde Naties over WIA-uitkering

Publicatiedatum: 11 mei 2023 Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, de ILO, handelt Nederland in strijd met het arbeidsongeschiktheidsverdrag. Tegen de afspraken in krijgen mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geen uitkering en wordt het inkomen van de partner meegewogen als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Ook moeten mensen die tussen

Lees verder »
Algemeen

Hoofdonderzoek PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de eerste lijn?

Publicatiedatum: 10 mei 2023 Recent is het hoofdonderzoek binnen het internationale PaRIS-onderzoek van start gegaan. In 20 landen wereldwijd onderzoekt een internationaal consortium, geleid door het Nivel, of en zo ja hoe de ervaringen van patiënten met de eerstelijnszorg invloed hebben op hun gezondheid. In 2020 werd hiertoe gestart met het ontwikkelen van

Lees verder »
Algemeen

Huisarts promoveert op genezen na gebed

Publicatiedatum: 4 mei 2023 Nadat hij in zijn praktijk een bijzonder geval van genezing na gebed tegenkwam, besloot Dick Kruijthoff (65), tot voor kort huisarts in Bleskensgraaf, na te gaan of er meer mensen zijn die zoiets menen te hebben meegemaakt. Hij wijdde er zijn proefschrift aan, waarop hij recentelijk promoveerde. Kruijthoff heeft,

Lees verder »