Bijnierschorsinsufficiëntie (secundair)

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

 • Bijniermagazine
 • Welkomstpakket
 • Forum
 • Lotgenoten contact dagen
 • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 30 december 2017

Wat is secundaire bijnierschorsinsufficiëntie?

Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie is een vorm van bijnierschorsinsufficiëntie waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd door een probleem van de aansturing van de bijnieren door beschadiging of uitval van de hypofyse.

Oorzaken

Een secundaire bijnierschorsinsufficiëntie kan veroorzaakt worden door:

 • Beschadiging of verwijdering van de hypofyse na een hypofyseoperatie of bestraling
 • Een infectieziekte waardoor de hypofyse is beschadigd
 • Apoplexie van de hypofyse
 • Syndroom van Sheehan
 • Hypofysitis
 • Een gezwel of uitzaaiingen van een gezwel in de hypofyse
 • Door bepaalde ziekten zoals ijzerstapelingsziekte , sarcoïdose of amyloïdose
 • Door het gebruik van bepaalde medicijnen
 • Hoofdtrauma waardoor de hypofyse wordt beschadigd

Soms wordt secundaire bijnierschorsinsufficiëntie veroorzaakt door een erfelijke ziekte.

Bron: NVE