Verkiezingsboodschap Ieder(in): drastische veranderingen nodig voor mensen met een beperking

Publicatiedatum: 7 augustus 2023

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen anno 2023 niet gelijk deelnemen aan de samenleving. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roept Ieder(in) politieke partijen op daar verandering in te brengen. De koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte pleit voor drastische veranderingen op het gebied van zorg, rechtsgelijkheid en bestaanszekerheid.

Nederland telt twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. “Velen van hen hebben te maken met bestaansonzekerheid. Door gebrek aan passend werk, een laag inkomen of hoge zorgkosten”, aldus Ieder(in). Daarnaast staat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onder druk, vooral voor mensen met een complexe zorgvraag. “Daar komt nog bij dat de maatschappij nog steeds erg ontoegankelijk is voor mensen met een beperking. Van woningen en onderwijs tot en met openbaar vervoer en openbare ruimtes; op velerlei gebieden worden ze nog steeds buitengesloten.”

Bron: Skipr