Kabinet: spreiding patiënten over ziekenhuizen voortaan nationaal coördineren

Publicatiedatum: 3 november 2022

Den Haag neemt de regie over de spreiding van patiënten die acute zorg nodig hebben. Door deze nationale coördinatie moeten deze patiënten snel terechtkunnen in een ziekenhuis waar plek is.

De centrale coördinatie moet ook huisartsen en verpleegkundigen ontlasten doordat zij dan niet zelf op zoek hoeven naar beschikbare bedden. Dit had Minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid eerder aangekondigd en vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord met vrijwel alle zorgorganisaties. Maar nu maakt hij ook geld vrij voor de nieuwe organisatie. Dit kondigt hij aan in een conceptwijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Bron: Academie Nieuwe Zorg