1 op de 3 patiënten krijgen medicijnen van andere fabrikant mee

1 op de 3 patiënten krijgen medicijnen van andere fabrikant mee

Publicatiedatum: 2 november 2022 Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Bij het verstrekken van een geneesmiddel kan het voorkomen dat een apotheek een product meegeeft van een andere fabrikant dan de patiënt eerder heeft gebruikt: een wisseling. Bij gemiddeld 1700 patiënten per apotheek vraagt een wisseling extra aandacht. Dat schrijft de…

Overzicht van nieuwe of uitgebreide, erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s)

Overzicht van nieuwe of uitgebreide, erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s)

Publicatiedatum: november 2022 Deze lijst bevat een overzicht van nieuw erkende centra (ECZA’s), maar ook van eerder erkende ECZA’s waarvan het aantal aandoeningen is uitgebreid. Tegen de beslissing om centra te erkennen kan nog bezwaar worden aangetekend. De lijst is daarom nog niet definitief. Bron: Rijksoverheid

VIDEO: Apotheken hebben elke dag ‘puzzel te leggen’

VIDEO: Apotheken hebben elke dag ‘puzzel te leggen’

Publicatiedatum: 29 oktober 2022 DE WESTEREEN – De puzzel wordt voor apotheken steeds lastiger te leggen. “Dat komt door ook de schaarste in medicijnen, we zijn eigenlijk heel veel tijd kwijt aan het zoeken naar alternatieven, in overleg met onder andere de behandelend arts”, vertelt tweede apotheker Jens From van De Dorpsacker in…

KNMP-bestuur neemt standpunt in over vitamine D

KNMP-bestuur neemt standpunt in over vitamine D

Publicatiedatum: 3 november 2022 Standpunt KNMP-bestuur: Uitsluitend in de eigen openbare apotheek aangeschafte vitamine D-middelen worden per 1 januari 2023 opgenomen in het medicatiedossier van de patiënt. Het KNMP-bestuur stelt zich op het standpunt dat uitsluitend in de eigen openbare apotheek aangeschafte vitamine D-middelen worden opgenomen in het medicatiedossier van de patiënt. Dit…

beschikbaarheid van geneesmiddelen

beschikbaarheid van geneesmiddelen

Publicatiedatum: 3 november 2022 “Om beschikbaarheid van geneesmiddelen te borgen wordt per 1 januari 2023 een verplichte ‘ijzeren voorraad’ aangelegd. Dit betekent dat fabrikanten en groothandels worden verplicht om voor belangrijke medicijnen een voorraad van tweeënhalve maand aan te houden. Dit moet een groot deel van de geneesmiddelentekorten terugdringen.” De farmaceutische zorg is…

de (on)bereikbaarheid van voorzieningen

de (on)bereikbaarheid van voorzieningen

Publicatiedatum: 3 november 2022 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzoek verricht naar de (on)bereikbaarheid van voorzieningen in Nederland. Het concludeert dat voor 67-plussers in landelijke gebieden de huisartspraktijk of het ziekenhuis zonder auto niet altijd binnen een kwartier of een half uur bereikbaar zijn. Niet bepaald een verrassing natuurlijk, het Planbureau vertelt…

Kabinet: spreiding patiënten over ziekenhuizen voortaan nationaal coördineren

Kabinet: spreiding patiënten over ziekenhuizen voortaan nationaal coördineren

Publicatiedatum: 3 november 2022 Den Haag neemt de regie over de spreiding van patiënten die acute zorg nodig hebben. Door deze nationale coördinatie moeten deze patiënten snel terechtkunnen in een ziekenhuis waar plek is. De centrale coördinatie moet ook huisartsen en verpleegkundigen ontlasten doordat zij dan niet zelf op zoek hoeven naar beschikbare…

RVS: Zorg moet diverser en inclusiever voor passende zorg  

RVS: Zorg moet diverser en inclusiever voor passende zorg  

Publicatiedatum: 4 oktober 2022 De zorg heeft te weinig aandacht voor de verschillen tussen mensen als het gaat om lichamelijke en psychische vermogens, culturele achtergrond en sekse. Hierdoor wordt de kans kleiner dat mensen passende zorg krijgen. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) pleit voor meer kennis, bewustwording en handelen om de…