de (on)bereikbaarheid van voorzieningen

Publicatiedatum: 3 november 2022

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzoek verricht naar de (on)bereikbaarheid van voorzieningen in Nederland. Het concludeert dat voor 67-plussers in landelijke gebieden de huisartspraktijk of het ziekenhuis zonder auto niet altijd binnen een kwartier of een half uur bereikbaar zijn.

Niet bepaald een verrassing natuurlijk, het Planbureau vertelt ons wat we al lang weten. Niet iedere gemeente heeft een ziekenhuis en dat is maar goed ook. 344 ziekenhuizen in ons land zouden een kostbare aangelegenheid zijn. Nog afgezien van de vraag of de kwaliteit die er kan worden geboden verantwoord is en of de medewerkers ervoor te vinden zijn.

Dat ouderen zonder auto ook de huisarts niet binnen een kwartier of een half uur kunnen bereiken, werpt vragen op. De eerste is natuurlijk wat dit betekent voor de invulling van het begrip ‘continuïteit van huisartsenzorg’. Die mag de minister beantwoorden. De tweede is wat het kan betekenen voor de toekomstige rol van de huisarts. Is er – in het licht van de toenemende vergrijzing en de ontgroening van bepaalde gebieden in het land – plaats voor een ambulante huisarts, voor wie de praktijk geen pand is maar een auto?

Bron: Academie Nieuwe Zorg