Bruggenbouwers gezocht!

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Over de kloof tussen zorg en arbeidsdomein

Het is woensdag, eind van de ochtend. Ik heb even tijd om wat administratie weg te werken voordat mijn middagpoli begint. In mijn postvak zit een verzoek om informatie betreffende patiënte die-en-die van de bedrijfsarts. Dat kan ik mooi even afwerken.

“Namens uw patiënt wil ik u verzoeken om nadere medische informatie omtrent haar ziektebeeld.”

Even de handtekening controleren: klopt, patiënte is akkoord.

Vraag 1: “Welke diagnose heeft u kunnen stellen? Waaruit bestaat tot nu toe de behandeling en wat is het resultaat?”

Makkelijke eerste vraag, ik type in: “De ziekte van Cushing o.b.v. een goedaardige hypofysetumor. Patiënte heeft een hypofyseoperatie ondergaan in 2017. Hierna is de Cushing in remissie. (Ik schrijf bewust niet op: “genezen” want de klachten van mijn patiënte zijn allerminst “genezen”.)”

Bron: BijnierNET / Annenienke van de Ven