Enquete Arbeid & Chronisch ziek

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Dit is een eerste overzicht van de resultaten van de enquête ‘Arbeid en chronisch ziek’ (december 2019) over chronisch ziek zijn en arbeidsparticipatie onder de achterbannen van Nederlandse Hypofyse Stichting en de Bijniervereniging NVACP.

Deze enquête is in december 2019 door BijnierNET – in samenwerking met de NHS, Bijniervereniging NVACP en contacten in de social media (Facebook, Twitter) – verzonden naar circa 3000 mensen.

In totaal 1212 mensen hebben de enquête ingevuld, dat wil zeggen een respons van ca. 40%, en dat is bijzonder hoog.

BijnierNET is heel erg blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de enquête ‘Arbeid en chronisch ziek’ in te vullen en wil bij deze graag een overzicht geven van de voorlopige resultaten.