Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost door aangepaste triagecriteria

Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost door aangepaste triagecriteria

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage voor een bezoek aan de huisartsenpost te verbeteren. De triage wordt zo goed mogelijk afgestemd op de zorgvraag en de urgentie van de patiënt. Dankzij recente wijzigingen in de triagecriteria kon de triagist op de huisartsenpost een betere inschatting maken van de…

Rijnstate en Erasmus MC  verlengen samenwerking  neuroendocriene tumoren

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuroendocriene tumoren

Rijnstate en Erasmus MC verlengen hun succesvolle samenwerking op het gebied vanneuroendocriene tumoren. Door virtuele samenwerking ontvangen patiënten dezelfdekwaliteit van zorg, dichter bij huis. Het Erasmus MC is internationaal leidend in nieuwe ontwikkelingen op het gebied vanneuroendocriene tumoren. Door de samenwerking kunnen patiënten uit de regio metdeze zeldzame vorm van kanker voor het…