Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost door aangepaste triagecriteria

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage voor een bezoek aan de huisartsenpost te verbeteren. De triage wordt zo goed mogelijk afgestemd op de zorgvraag en de urgentie van de patiënt. Dankzij recente wijzigingen in de triagecriteria kon de triagist op de huisartsenpost een betere inschatting maken van de urgentie, waardoor vaker de juiste urgentiecategorie werd toegekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Voorafgaand aan een bezoek aan de huisartsenpost (HAP) heeft een patiënt altijd eerst contact met een triagist. Tijdens de triage wordt op basis van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) een urgentiecategorie (U0 uitval vitale functies – U5 geen kans op schade) toegekend aan de gezondheidsklacht(en) waarvoor een patiënt belt met de huisartsenpost. Door middel van triagecriteria uit de NTS wordt de urgentie bepaald; die urgentie kan de triagist naar eigen beoordeling nog aanpassen.

Bron: Nivel

X