Word blogger voor BijnierNET.
Nieuws

Word blogger voor BijnierNET.

Vele handen maken licht werk.” Samen kunnen we de zorg voor mensen met een bijnieraandoening verbeteren. Door regelmatig anderen te laten delen van jouw nieuwe inzicht, een bijzondere ervaring, een opsteker. Het maakt niet uit. Elk relevant idee kan een opstap zijn naar een grotere oplossing. Deel die met anderen door af en…

Kwaliteit van zorg | Nieuws

De Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is officieel geregistreerd

Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP is verheugd te kunnen meedelen dat de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen op 4 september 2018 officieel is geregistreerd door Zorginstituut Nederland Zorgverleners, patiënten en naasten hebben ruim twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze Kwaliteitsstandaard voor Bijnieraandoeningen. Het is bijzonder dat voor een zeldzame aandoening het gehele ontwikkelingsproces…

De paal en de koe
Actualiteit | Kwaliteit van zorg

De paal en de koe

Het dreigende verlies van goed dokterschap Digitalisering is ook voor de gezondheidszorg onontkoombaar. Vrijwel alle ziekenhuizen zullen inmiddels zijn overgestapt op een vorm van een elektronisch patiëntendossier of EPD. De prijs van de invoering hiervan, ook letterlijk, is echter dermate hoog dat enige bezinning op zijn plaats is. Getuige diverse noodkreten, ook in…