Stand van zaken Forum

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Eind vorig jaar is op de oude site van de Bijniervereniging NVACP het forum uit de lucht gegaan. De site was door diverse oorzaken niet meer betrouwbaar en de privacy kon niet worden gegarandeerd.  Daarom is besloten om een nieuwe site voor de Bijniervereniging NVACP te bouwen. Bij de ledenvergadering is deze nieuwe website gepresenteerd.

Prioriteit toen was de nieuwe site en webwinkel. Daarna is gestart met het op optimaliseren van de site en na de vakantieperiode zijn we begonnen met het ontwikkelen van het besloten forum voor onze leden.

Het open forum komt te vervallen, hiervoor in de plaats zijn de FAQ’s gekomen op de diverse pagina’s over de bijnierziekten.Het besloten forum is nu bijna operationeel, maar we gaan eerst een testfase in om de kinderziekten er uit te halen en om te controleren of de koppelingen met de ledenadministratie goed werken. In deze fase zien leden dus wel het forum en de onderwerpen op de website staan, maar men kan nog niet inloggen.

De volgende fase is dat alle leden een mail ontvangen met informatie over het inloggen in het forum. Onze doelstelling is dat dit voor het medisch congres in september gerealiseerd is.

Hay Janssen, Bestuurslid Web

X