Patiëntportaal moet geschikt zijn voor iedereen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel patiëntportalen zijn voor hen niet toegankelijk en begrijpelijk. Uit onderzoek is bekend dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep het geschikt is voor alle patiënten. Ziekenhuizen zien daarom de noodzaak in om bij het ontwerp van hun patiëntportaal rekening te houden met de wensen en behoeften van deze gebruikersgroepen. Steeds meer ziekenhuizen vragen Pharos om hun portaal samen met de doelgroep te testen. Door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) wordt dit nog eens extra gestimuleerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zetten in drie jaar tijd extra stappen om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Bron: Pharos,  Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

X