Goede vraag over de stressinstructies

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Mensen die van hydrocortison afhankelijk zijn hebben stressinstructies gehad van hun behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Instructies krijgen over hoe om te gaan met stress is belangrijk.  Je kunt dan zelf goed voor je lichaam en geest zorgen. Zelfmanagement wordt dit genoemd.

Themapagina over corona-virus

Nederland is in de ban is van het corona-virus. Dit kan onrust of spanning met zich meebrengen. Van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie wordt meer gevraagd zelf te handelen aan de hand van de ontvangen stressinstructies. Maar eens geleerd, betekent nog niet, direct goed toegepast.

Er blijkt bij mensen onzekerheid te zijn, juist nu de vaste artsen niet meer zo eenvoudig te bereiken zijn. Teveel hydrocortison gedurende een lange periode is niet goed voor je, maar teweinig ook niet! Er is dus twijfel of je het wel goed doet. Dat is heel logisch!

De volgende vraag kwam binnen van iemand die bijnierschorsinsufficientie heeft.

Vraag: Het nieuws en de zorgen over het corona-virus overdonderen me, moet ik extra hydrocortison nemen?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag is voor iedere patiënt anders.
Het basisprincipe is dat NIET wordt opgehoogd. Tegelijkertijd is dat niet het hele antwoord.
In deze verwarrende tijden is het zaak de geest rustig te houden. Dat is niet eenvoudig.