Nieuws

Algemeen

Nieuw: video over geneesmiddelentekorten

Publicatiedatum: 2 mei 2023 In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zo veel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten. Daarvoor zijn nieuwe informatiematerialen te bestellen op

Lees verder »
Algemeen

Nivel onderzoekt gebruik van vitamine D

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder de Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Dat onderzoek gebeurt onder andere op basis van een online vragenlijst. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online

Lees verder »
Algemeen

Bevrijding van het stelsel

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Steeds vaker zien we voorbeelden van hoe het piept en kraakt in de zorg. Personele tekorten bedreigen de kwaliteit van zorg, wachtlijsten in de ggz en verpleeghuiszorg stijgen onverminderd door en sluiting van huisartsenpraktijken in diverse regio’s bedreigt de toegankelijkheid. Toch meldt het regeerakkoord van Rutte-IV optimistisch dat het

Lees verder »
Algemeen

Datakluis voor de zorg verdeelt de meningen

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Een datakluis met daarin de medische gegevens van alle Nederlanders zou de buitengewoon moeizame uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kunnen vlottrekken. Maar over de vraag hoe zo’n virtuele kluis er precies uit moet zien verschillen de meningen, blijkens een rapport in opdracht van MedMij. Eén ding lijkt zeker:

Lees verder »
Algemeen

Informatie voor de huisarts over Bijnierziekten

Publicatiedatum: 2011 Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten. Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten in het overzicht niet of minder van toepassing zijn. Verschillende van de hieronder genoemde aandachtspunten zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid opgenomen. Het overzicht is voortgekomen uit meningsvormend onderzoek naar de taakopvatting van huisartsen

Lees verder »
Algemeen

De huisarts: niet voor alles, wel voor iedereen

Publicatiedatum: 1 mei 2023 De huisartsenpraktijk wordt soms het afvoerputje van de zorg genoemd. Dat roept de vraag op waar de grenzen van ons vak dan wél liggen. Al lang geleden geformuleerde en inmiddels aangescherpte kernwaarden bieden zeker houvast: huisartsenzorg is persoonsgericht, met oog voor de context van de patiënt, staat garant voor

Lees verder »
Algemeen

Opnieuw streep door bezuiniging GVS

Publicatiedatum: 1 mei 2023 Minister Kuipers ziet ook volgend jaar af van de geplande ‘modernisering’ van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die vandaag door het kabinet bij de Tweede Kamer is ingediend. Sinds de aankondiging van de geplande modernisering van het GVS in april vorig jaar is er veel kritiek

Lees verder »
Algemeen

Hoofd van de World Medical Association
Montgomery roept op tot EU-brede
geneesmiddelenreserve

Publicatiedatum: 1 mei 2023 BERLIJN (dpa-AFX) – Het hoofd van de World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, pleit met het oog op het tekort aan afzonderlijke geneesmiddelen voor een EU-brede geneesmiddelenreserve. De tekorten nemen al meer dan tien jaar toe. “De oorzaak is verkeerd ingestelde economische prikkels in de farmaceutische industrie”, zei hij

Lees verder »