Instelproblemen bij switchen van product Hydrocortison

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie is suppletie van levensbelang. Uit tientallen meldingen bij het Bijwerkingen Centrum Lareb blijkt dat na overstap op een ander hydrocortisonproduct instelproblemen kunnen ontstaan, in enkele gevallen resulterend in een levensbedreigende Addisoncrisis. Goede voorlichting is nodig om ernstige situaties te voorkomen.

Bron: Lareb

X