Een slecht uiteinde en vervelende start

Publicatiedatum: 10 maart 2023

Eind december 2022
‘Patiënt zonder bijnieren met verzwakte weerstand door medicijnwissel en ontsteking in de hand loopt risico op Addison crisis door vermoedelijke covid infectie. Meneer is gespoten met noodmedicatie Solu Cortef. Graag met enige spoed ambulance’.

Met deze aankondiging van de huisarts richting de meldkamer en de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis waar al mijn spoedopnames afgehandeld worden, zou je denken dat er voldoende informatie is om in ieder geval de ambulanceverpleegkundige attent op het bijnierprotocol binnen te laten komen. De bij de meldkamer bekende, en daardoor naar de ambulance gestuurde melding voor wat betreft het aanwezig zijn van een AOL (afspraak op locatie), zou anders ook voldoende moeten zijn.

De aanrijdende ambulance laat even op zich wachten en blijkt afgestuurd te zijn op een ontstoken vinger! Er ontstaat een wat vreemde situatie waarbij het ambulancepersoneel verbaasd is over de melding en wij over het gebrek aan empathie en doortastendheid. Om toch wat vaart in het gehele proces te krijgen verwijs ik naar de AOL die in de ambulance te zien moet zijn geweest. De verpleegkundige geeft tot onze verbazing aan dat ze wel zoiets gezien heeft op haar scherm, maar ze heeft dat naar eigen zeggen ‘maar weggeveegd’.

Bron: BijnierNET / Ewout Looijenga