Dossier: cortisonacetaat (cortison-acetaat)

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 11 januari 2023

De website Farmanco meldt sinds 5 januari 2023 dat tabletten 5mg cortisonacetaat teva weer beschikbaar zijn. De 25 mg tabletten worden verwacht in maart 2023. Dit is later dan medegedeeld eind november.

Het advies voor gebruikers van dit type medicijnen blijft hetzelfde.

In overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan gewisseld worden van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.

25 mg cortisonacetaat komt overeen met 20 mg hydrocortison.

Bron: BijnierNET