Patiënten wederom zeer tevreden over de ambulancezorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 19 januari 2023

Patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg is verleend, beoordelen de kwaliteit van die zorg in 2022 als zeer hoog, net als in 2016 en 2019. Zij geven de zorg gemiddeld een 9,1, waar het eerder een 9,0 en 9,1 was. Dit blijkt uit het derde landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Wel blijven er altijd kleine punten ter verbetering. Genoemd worden de informatieverstrekking, en meer aandacht voor passende zorg door het ambulancepersoneel.

Om kwaliteit van ambulancezorg waar nodig te verbeteren, bieden de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg aanknopingspunten. Hiertoe voert het Nivel in opdracht van Ambulancezorg Nederland iedere drie jaar een vragenlijstonderzoek (CQI, Consumer Quality Index) uit onder patiënten.

Bron: Nivel