Bijnierschorsinsufficiëntie en het belang van een expertisecentrum

n de behandeling van en het onderzoek naar bijnierschorsinsufficiëntie speelt een expertcentrum een essentiële rol. Prof. Dr. Henri Timmers is endocrinoloog en als voorzitter verbonden aan het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten te Nijmegen. Hij gaat in op de rol van het expertisecentrum en de betekenis daarvan voor patiënten.

Niet iedereen met een bijnierschorsinsufficiëntie moet in een expertisecentrum behandeld worden. Daar bestaat in Nederland geen capaciteit voor, maar het is ook niet nodig. In Nederland beschikken we over een hele mooie kwaliteitsstandaard, waarin precies staat waar een centrum aan moet voldoen om ook als bijnierschorsinsufficiëntie centrum te kunnen handelen. Daarnaast is het belangrijk dat ook kleinere ziekenhuizen bekend zijn met de ziekte en dus ‘gewoon’ mensen kunnen behandelen.

Bron: Mijn Gezondheidsgids