Minister Kuipers:’Apothekers kunnen op lokaalniveau coronavaccinaties gaan zetten’

Apothekers kunnen op lokaal niveau meewerken aan het zetten van coronavaccinaties. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit is genomen naar aanleiding van gesprekken met het RIVM, de GGD GHOR Nederland en de KNMP. De bewindspersoon is deze partijen zeer erkentelijk dat zij gezamenlijk nieuwe stappen blijven zetten om de vaccinatiegraad te verhogen. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het vaccineren past bij de rol van de apotheker als medicatiespecialist en laagdrempelige zorgverlener.”

De minister wijst erop dat apothekers goed vertegenwoordigd zijn in de wijken, en dat apotheekmedewerkers voor veel mensen vertrouwd zijn. “Apothekers gaven al voorlichting over coronavaccinaties, maar kunnen op lokaal niveau ook meewerken aan het zetten van vaccinaties”, aldus de bewindspersoon. Via de opdrachtconstructie uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) kunnen apothekers door bijvoorbeeld een huisarts bekwaam worden verklaard om onder toezicht te vaccineren. In dat geval blijft de huisarts medisch eindverantwoordelijk. Met de regionale GGD kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt voor opgetrokken spuiten. De registratie van de vaccinaties verloopt via de huisarts.

Bron: Academie Nieuwe Zorg