Zorgverzekering niet voor iedere consument gesneden koek

Lang niet alle consumenten kennen de details van hun zorgverzekering, blijkt uit panelonderzoek van de Consumentenbond. Vooral het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage is voor veel consumenten onduidelijk.

De Consumentenbond legde ruim 11.000 panelleden een lijst met vragen voor om de kennis over zorgverzekeringen te testen. Slechts 50% van de ondervraagden weet dat eigen risico en eigen bijdrage andere kosten zijn. En maar 38% weet dat er geen eigen risico geldt voor zorg uit de aanvullende verzekering. Verder is het voor de ondervraagden ook lang niet altijd duidelijk welke zorg de basisverzekering dekt en wat er in de aanvullende verzekering is opgenomen.

Wel weet tweederde dat een bezoek aan de huisartsenpost niet ten koste gaat van het eigen risico. En driekwart is op de hoogte van het feit dat de belangrijkste tandartsbehandelingen niet onder de basisverzekering vallen. Ook is 80% zich ervan bewust dat ze bij een naturapolis moeten opletten met welke zorgverleners er een contract is afgesloten. 

Bron: Consumentenbond