Vooral zorgpakket met aanvullende verzekering in 2022 duurder.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Net als vorig jaar gaan Nederlanders met aanvullende verzekeringen in hun
zorgverzekeringspakket er het hardst op achteruit.

Ze gaan tot ruim 200 euro per jaar extra betalen, meldt Pricewise, dat jaarlijks voor de
vier meest voorkomende zorgprofielen bij zorgverzekeraars een vergelijking maakt.
Namen van verzekeraars noemt Pricewise nooit, omdat de verschillen vaak meer
komen door de polis dan door de verzekeraar.

Wie single is en het maximale eigen risico van 885 euro neemt, gaat er het minst op
achteruit en betaalt in 2022 gemiddeld 3,60 euro meer dan dit jaar. Het gaat dan om de
basisverzekering zonder enige aanvullende dekking.

Alleenstaande ouders krijgen juist te maken met de grootste premiestijging. Een man
van 40 jaar met een 11-jarige zoon betaalt in 2022 in totaal 207,60 euro meer dan dit
jaar. Dat geldt voor een basisverzekering met aanvullende verzekering voor tandarts en
orthodontie en een eigen risico van 385 euro

Bron: Academie Nieuwe Zorg