Wachtlijsten ziekenhuizen nog niet korter

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het lukt ziekenhuizen nog niet om hun wachtlijsten te verkorten. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in april vergelijkbaar met maart. Dit is zorgelijk, omdat mensen hierdoor langer moeten wachten op zorg. In een normaal jaar worden ongeveer 2 miljoen operaties in Nederland uitgevoerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schat (op basis van data van de ziekenhuizen) het aantal extra wachtenden door corona op 100 tot 120 duizend. Dat de wachtlijsten nog niet afnemen, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa.

De NZa verwacht van ziekenhuizen met lange wachtlijsten dat zij oplossingen zoeken om deze wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld door samen te werken met ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in de regio die meer ruimte hebben of door de verdeling van OK-capaciteit te optimaliseren. Zorgverzekeraars moeten met zorgaanbieders (financiële) afspraken maken die dit stimuleren. Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of elders sneller plek is (zorgbemiddeling).

Bron: NZA