Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: ziekte van Cushing?

Dames en Heren,

Obesitas op de kinderleeftijd is een veelvoorkomend en toenemend probleem. Om deze reden is het belangrijk om alarmsymptomen te definiëren wanneer er reden is tot aanvullend onderzoek.1 Wanneer een kind fors in gewicht toeneemt en daarbij een voor de rijpingsleeftijd te lage lengtegroeisnelheid heeft, is dat een alarmsymptoom. Endocriene aandoeningen moeten dan worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Cushing (cortisoloverproductie veroorzaakt door problemen in de hypofyse (ziekte van Cushing), de bijnieren of elders (ectopische vorm)).

In deze klinische les beschrijven wij 2 kinderen met obesitas en een afbuigende lengtegroeicurve ten gevolge van hypercortisolisme veroorzaakt door een adrenocorticotroop hormoon(ACTH)-producerend microadenoom in de hypofyse (ziekte van Cushing).

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde